Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕЛИН ПЕЛИН
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:София
Община:Елин Пелин
Местоположение:югозападната част на гр. Елин Пелин
Име:ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕЛИН ПЕЛИН
ЕИК/Булстат:131448853
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Филип Кутев, 5
Собственици:Община Елин Пелин (притежава 10% дял) и частни компании, които са закупили земя в Парка или са заявили инвеститорски интерес (останалите 90%).
Управители / представители:"Ренесанс" АД, чрез лице Даниел Михал Дончев
Лице за контакт:Forton International
Телефон/и:(02) 805 90 90
Уеб адрес:www.elinpelin.org
Площ:общо 1 600 000 кв.м.
Застъпени дейности:Зоната е предвидена за транспортно-логистичен център с разположени още екологично чисти производства от леката промишленост и Hi-Tech технологиите.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - в близост до гара Елин Пелин и гара Столник
електрозахранване - в терена
водопровод - на 3 км от терена
газ - има възможност за газифициране на зоната, тъй като на около 1 км преминава магистралният газопровод, от който могат да се прокарат отклонения с необходимия диаметър
канализация - на 3 км от терена
телекомуникации - на 3 км от терена
Близки градове с брой на населението:гр. София - 2 млн. души
Кратка презентация:
За целта на реализирането на проекта е регистрирано дружество, в което общината има дялово участие и което работи върху проект за изграждането на газотурбинна инсталация с парогазов цикъл за производството на електро- и топлоенергия. Същата ще бъде ситуирана в района на технологичния парк. Целта на този проект е да бъде осигурена евтина електроенергия, както за съществуващите предприятия в района, така и за бъдещите инвеститори.
Възможно е да се наложи разширяване на съществуващите инженерни структури, с цел по-голям капацитет за товаро-разтоварни работи и терминали за съхранение на материали и стоки.

Предимства на зоната:
- В близост до гр. София и важни инфраструктурни връзки и обекти, както и до най-голямото летище в България
- В близост до първокласни пътища E79, E83, E871 и E772
- В близост до две ж.п. гари (Елин Пелин и Столник), които разполагат с добра инфраструктура.

Фирми, работещи в зоната: Овъргаз АД (природен газ), Богарис Бул ООД (инвестиции), Паладин Проперти Девелопмент (недвижими имоти), Глориент Инвестмънт ООД (недвижими имоти)

Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Инвестиции за проектиране и развитие на Индустриална зона Елин Пелин, проектиране, изграждане и управление на недвижими имоти, посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Капитал на дружеството: 6 660 000 лв.