Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ГОРНА МАЛИНА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:София
Община:Горна Малина
Местоположение:с. Горна Малина
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ГОРНА МАЛИНА
Собственици:Община Горна Малина и частни фирми
Телефон/и:(0715) 23 20
Факс:(0715) 22 52
Уеб адрес:www.gornamalina.net
Площ:общо 153 619 кв.м. - има възможност за разширяване на зоната с около 200 000 кв.м. частна земя
Застъпени дейности:Най-добре развитите отрасли на икономиката в Горна Малина са леката промишленост, хранително-вкусовата промишленост и машиностроенето. В момента има план за изграждане на производствена зона и складови помещения. В зоната ще работят само екологично чисти производства.
Инфраструктура:пътища
електрозахранване
водопровод
канализация
Незаети площи:земя
Възможни форми на сътрудничество:Публично-частно партньорство
Близки градове с брой на населението:гр. София - 2 млн. души
Кратка презентация:

Зоната е снабдена с водопровод (за питейни и промишлени нужди) и канализация в отлично състояние. На границата на всеки парцел в зоната е налично електрозахранване от 63 kV. Площадката все още не е газоснабдена, но плановете на общината включват да се доведе газопреносната инфраструктура до границите на зоната в рамките на 1 година.

Освен много добре развитата инфраструктура, Индустриалната зона разполага със следните предимства:

  • Близост до най-големия пазар на потребителски стоки и услуги в България;
  • Свободни терени;
  • Благоприятно географско разположение и ресурси за развитие на екологичен и културен туризъм;
  • Чиста околна среда.

Друга информация:
Специалните стимули предлагани от общинските власти на потенциалните инвеститори включват:
  • Преференциални цени за наем или покупка на имоти и парцели;
  • Съкратени срокове за издаване на разрешително за строеж и други бизнес лицензи;
  • Взаимодействие с всички институции, влияещи върху бизнеса;
  • Помощ при намиране на квалифициран персонал.