Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БУРГАС
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Бургас
Община:Бургас
Местоположение:гр. Бургас
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БУРГАС
ЕИК/Булстат:102921627
Правен статут:Дружество с ограничена отговорност
Адрес на управление:гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл. 4, вх. 1, ет. 5, ап. 14
Собственици:ИНДАСТРИАЛ ПРОПЕРТИЗ БЪЛГАРИЯ ООД; Радослав Александров Стоянов; Златина Петрова Гюлева
Управители / представители:Красен Христов Иванов
Лице за контакт:Красен Христов Иванов
Предоставени услуги:Благоустройствени мероприятия, вкл. сметосъбиране, снегопочистване, рекламно-консултантски и информационни сделки.
Инфраструктура:пътища
пристанище
летище
Близки градове с брой на населението:гр. Карнобат - 18 480 души, гр. Несебър - 11 600 души, гр. Созопол - 5 410 души
Друга информация:

Предмет на дейност по регистрация:

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, проектиране, изграждане и експлоатация на индустриални зони, в т.ч. инфраструктурата в индустриалните зони, вкл. изграждането или подобряването на пътища, транспортни терминали и комуникационни връзки, благоустройствени мероприятия, вкл. сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване, рекламно-консултантски и информационни сделки, свързани с изграждане на индустриални зони.

Капитал на дружеството: 5 000 лв.