Индустриални зони / паркове - ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Силистра
Община:Силистра
Местоположение:гр. Силистра, на брега на река Дунав
Име:ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
ЕИК/Булстат:131383252
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Силистра, Промишлена зона
Управители / представители:Пламен Димов Ангелов
Телефон/и:(086) 821 437, (02) 489 36 92
Факс:(086) 821 436
Електронен адрес/и:p.angelov@dip.bg, dip@dip.bg
Уеб адрес:www.dip.bg
Площ:общо 400 900 кв.м.
Застъпени дейности:Реализацията на конкурентен логистичен продукт и комплексно логистично обслужване на клиентите.
Предоставени услуги:Отдаване под наем на 30 хил. кв. метра закрити складови площи и на 150 хил. кв. метра открити складови площи за търговски и промишлени цели; ремонтни услуги, пакетиране и опаковка, активно усъвършенстване на стоки и др.; продажба или отдаване под наем на част от площите за изграждане на промишлени предприятия.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
пристанище
телекомуникации
Близки градове с брой на населението:гр. Силистра - 40 000 души
Кратка презентация:

Дунавски индустриален парк условно е разделен на 3 функционално и териториално обособени зони - фериботен терминал; пристанище; индустриална зона.

Предимства:
  • Синергичен ефект от дейността на пристанището, свободната зона, фериботния терминал и шипинговата компания
  • Силистра е единственото пристанище в българския участък на река Дунав, което към момента има естествена дълбочина за обслужване на речно-морски кораби
  • Силистра е най-близката географска точка на България до Украйна, Молдова и Русия и това предполага успех при стартиране на нова РО-РО дестинация Силистра-Рени за транспортиране на камиони и леки автомобили между съседните страни (основно Турция, Гърция и Македония) към горепосочените бивши страни от СССР
  • Силистра е най-близката българска точка по р. Дунав до Констанца - най-голямият мултимодален хъб на Черно море
  • ДИП притежава шипингова компания "Източно речно параходство" ЕООД със собствен флот
  • Значителните площи на пристанището и зоната дават възможност за развитие на специализирани терминали и складово-производствени зони

Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Осъществяване на дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработката на РО-РО и фериботни товари, фрахтовка и транспортно-спедиционна дейност, търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т.ч. превоз на товари, пътници и багажи по воден път и в комбиниран транспорт, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското корабоплаване, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Р. България, и за която се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган.

Капитал на дружеството: 24 212 000 лв.