Индустриални зони / паркове - РУСЕ ИЗТОЧЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Русе
Община:Русе
Местоположение:гр. Русе
Име:РУСЕ ИЗТОЧЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
ЕИК/Булстат:117668560
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Русе, ул. Чипровци 29, вх. 1, ет. 1
Управители / представители:Марийка Дянкова Кунева
Близки градове с брой на населението:гр. Русе - 155 000 души, гр. Бяла - 9 000 души
Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Покупко-продажба на недвижими имоти; изграждане, експлоатация и поддръжка на сгради, съоръжения и инфраструктурни мрежи; отдаване на вещи, машини и съоръжения под наем; инженеринг; маркетинг; търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина; други дейности, незабранени от закона.

Капитал на дружеството: 50 000 лв.