Индустриални зони / паркове - ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Монтана
Община:Монтана
Местоположение:На 800 м от границите на гр. Монтана
Име:ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК
ЕИК/Булстат:201070594
Правен статут:Еднолично дружество с ограничена отговорност
Адрес на управление:гр. Монтана, ул. Извора 1
Собственици:Община Монтана
Управители / представители:Любен Митов Ананиев
Лице за контакт:Община Монтана
Телефон/и:(096) 300 400
Факс:(096) 300 401
Електронен адрес/и:montana@montana.bg, d.nakova@mail.bg
Уеб адрес:www.montana.bg
Площ:общо 85 000 кв.м.
Застъпени дейности:Технологичен парк Монтана е за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция; хранително-вкусова промишленост; поддръжка, съхранение и ремонта на селскостопанска техника.
Предоставени услуги:Охрана на терен и сгради; управление и развитие на терена; технически, административни и юридически услуги; изграждане и развитие на довеждаща комунална инфраструктура; отдава/продава парцели на частни фирми при определени благоприятни за развитие на бизнес условия
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - на 2 км от ж.п. гара Монтана
електрозахранване - на 800 м от терена (20 kV)
водопровод - на 800 м от терена има промишлен водопровод
газ - на 1,3 км от терена
канализация - на 800 м от терена
телекомуникации
оптична връзка - на 2 км от терена има достъп до оптичната мрежа на БТК, която може да осигури кабел с 12 влакна или безпрепятствено осигуряване на високоскоростна, широколентова Интернет връзка
Незаети площи:земя
Учебни заведения:7 професионални гимназии в гр. Монтана
Състояние (етап) на проекта:Физическо изграждане (първа фаза) на Индустриален парк от нов тип в гр. Монтана: цялостна подготовка на терен 85 дка, изграждане на довеждаща комунална инфраструктура, реализация на транспортни подходи, административна сграда и др.
Близки градове с брой на населението:гр. Монтана - около 50 000 души
Кратка презентация:

Предимства на Парка:

  • Атрактивно местоположение
  • Най-бързо развиващата се община в Северозападна България
  • Конкурентна работна сила
  • Привлекателни общински терени
  • Индустриално и битово газоснабдяване
  • В близост до Технологичния парк е изградена Пречиствателна станция


Друга информация:

Предмет на дейност по регистрация:
Продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, рекламна и информационна дейност, поставяне на билбордове, рекламно-информационни елементи, в това число стационарни и подвижни, постоянни и временни, осветени, светещи и др., както и извършване на търговска дейност с тях и всички видове дейности, незабранени от закона.

Капитал на дружеството: 1 340 050лв.