Индустриални зони / паркове - СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Пловдив
Община:Пловдив
Местоположение:гр. Пловдив
Име:СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ЕИК/Булстат:115816409
Правен статут:дружество с ограничена отговорност
Адрес на управление:гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат, 8, ет. 1, ап. 3
Собственици:"АНАСТАСОВ - 95" ЕООД; "БУЛТЕКС 99" ЕООД; "СИГМА - Г" ООД; "ТЕХНО РЕНТ" ООД; "ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД; “ИКАР - 95" ООД; “ФЕРАЛ ТК" ЕООД; “ПЪТСТРОЙ ЕООД; "Е.В.Т. ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД; "АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ" АД; "МАА - ТЕКС" ООД; "М КАР" ООД
Предоставени услуги:Изграждане, управление и експлоатация на ВиК, електропреносни, газопреносни и телекомуникационни мрежи
Близки градове с брой на населението:гр. Асеновград - 55 305 души
Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Изграждане, управление и експлоатация на ВиК, електропреносни, газопреносни и телекомуникационни мрежи успоредно на път II-ри клас Пловдив - Карлово, за осигуряване на необходимите комуникации на участващите в дружеството съдружници, както и предоставяне, при определени от дружеството условия, на връзка с посочените съоръжения на други субекти, други дейности и услуги, които не са изрично забранени със закон.

Капитал на дружеството: 10 000 лв.