Индустриални зони / паркове - ПРОМИШЛЕНО - ТЪРГОВСКА ЗОНА СЕЛО КАРАДЖАЛОВО
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Пловдив
Община:Първомай
Местоположение:село Караджалово
Име:ПРОМИШЛЕНО - ТЪРГОВСКА ЗОНА СЕЛО КАРАДЖАЛОВО
Адрес на управление:гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев, 37, ет. 2
Собственици:Интерзона ООД
Управители / представители:Пенчо Танев Килийджийски, Николай Петров Бранков
Лице за контакт:Пенчо Танев Килийджийски
Телефон/и:(032) 604 700; 604 718
Факс:(032) 632 513; 604 714
Електронен адрес/и:ptkcontact@abv.bg
Площ:сгради 800 дка   общо 1 000 дка
Предоставени услуги:Земя с променен статут за промишлени строежи и складови бази; Административни услуги и консултации за инвеститорите, във връзка с начина и възможности за реализация на конкретния проект; Издаване на всички необходими разрешителни, свързани с техническата документация на строежите; изграждане на порт с разтоварище и складови бази в съответствие с изискванията на инвеститорите; Проектиране и строеж на промишлени сгради и складови бази за отдаване под наем или за закупуване; Железопътни услуги.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - товарен ж.п. терминал в зоната
електрозахранване
водопровод
газ
телекомуникации
Близки градове с брой на населението:Пловдив - 340 000 души, Асеновград - 55 305 души
Друга информация:
Роля на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за реализиране на проекта:
Мениджър на проекта е "ПТ Холдинг" АД, което е основен акционер в "Актив Пропъртис" АДСИЦ. Съгласно своя проспект "Актив Пропъртис" АДСИЦ инвестира в мащабни инвестиционни проекти, което е възможност дружеството успешно да осъществи изграждане и реконструкция на инфраструктурата на големи парцели, да осигури достъпа до устойчиви и ефективни ресурси, да предостави информационни и комуникативни мрежи и услуги.