Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ЮГ, гр. Стражица
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Велико Търново
Община:Стражица
Местоположение:гр. Стражица
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ЮГ, гр. Стражица
Собственици:Община Стражица
Управители / представители:инж. Стефан Рачков Стефанов - кмет
Лице за контакт:Димитър Красиморов Петрушев, Красимира Иванова Желязкова
Телефон/и:(06161) 43 08
Факс:(06161) 25 68
Електронен адрес/и:obstr@abv.bg, strazhitsa@mbox.is-bg.net
Уеб адрес:www.strazhitsa.e-gov.bg
Направени инвестиции:2 898 700 лв.
Площ:общо 118 дка, разделена на 4 терена
Застъпени дейности:Създадена е НПО с предмет на дейност - управление и маркетинг на зоната, след приключване на СМР по изграждането и в края на 2010 г. Зоната е предвидена като предимно производствена, което позволява на нейна територия да се настаняват леки, асемблирани и преработващи производства, логистични и търговски бази.
Предоставени услуги:Предвидено е да се предоставят административни, правни, консултантски услуги на потенциални инвеститори. Съдействие пред Бюрото по труда при подбора на кадри и пред други институции.
Инфраструктура:пътища - до всеки парцел има изграден асфалтов път, както и са обособени два паркинга за товарни автомобили
ж.п. линия - Зоната се намира на 1,5 км от ЖП гара Стражица, която разполага с товарен терминал
електрозахранване - 20 kV в терена (два въздушни и един подземен електропровод и три трансформатора граничещи с терена)
водопровод и пожарни хидранти до всеки парцел
канализация - всеки парцел разполага с достъп до канализация, която е включена в градската канализационна мрежа
телекомуникации
оптична връзка
Незаети площи:земя - 110 дка
други
Учебни заведения:В радиус от 100 км се намират 5 висши учебни заведения - 2 технически /Габрово и Русе/, 1 икономически /Свищов/ и 2 хуманитарни /Велико Търново, Шумен/. В гр. Стражица и съседните градове има редица общообразователни и професионални средни училища.
Участие на РТПП/К:Член на УС на НПО, ангажиран с управлението на зоната е председателят на ТПП Велико Търново.
Възможни форми на сътрудничество:Сдружение, ПЧП, продажба и др.
Състояние (етап) на проекта:Довършителни работи - осветление и тротоари
Близки градове с брой на населението:гр. Велико Търново - 80 000 души, гр. Горна Оряховица - 35 000 души
Кратка презентация:

Зоната е предвидена като предимно производствена, което позволява на нейна територия да се настанят леки, асемблирани и преработващи производства, логитични и търговски бази. Парцелите са с площ от 5 до 80 дка. Като опция е предоставянето на право на строеж без закупуване на земята и други форми, целящи улесняване първоначалните инвестиции в зоната. Възможност за разширяване до 60 дка със съседни общински имоти, невключени в зоната.