Индустриални зони / паркове - ПРОМИШЛЕНО - ТЪРГОВСКА ЗОНА КУКЛЕН
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Пловдив
Община:Куклен
Местоположение:с. Куклен
Име:ПРОМИШЛЕНО - ТЪРГОВСКА ЗОНА КУКЛЕН
Лице за контакт:Пламен Цветков Панчев, Никола Иванов Добрев
Телефон/и:(032) 623 599
Факс:(032) 634 012
Електронен адрес/и:vladimir.zaikov@icz.bg
Уеб адрес:www.icz.bg
Площ:общо 1 000 000 кв.м.
Застъпени дейности:металургия, машиностроене, химическа промишленост, автомобилостроене, логистика
Предоставени услуги:Дава земя с променен статут, готова за промишлено строителство; административни услуги и кратки периоди за реализация; осигурява напълно професионални услуги и консултации на инвеститорите, относно начина на възможностите за реализиране на конкретни проекти; осигурява издаване на всички необходими разрешения за строителство; изграждане на промишлени сгради в съответствие със спецификация на инвеститора в кратки срокове; проектиране и изграждане на промишлени сгради на лизинг с банково финансиране, договорено от изпълнителя; даване под наем на инвеститора на построени сгради или закупуването им; всички други изпълними инвеститорски предложения.
Инфраструктура:пътища - на 10 км от Пловдив
ж.п. линия - на 2 км
летище непосредствено до международно летище Пловдив
електрозахранване - в терена 20 и 220 kV
водопровод - в терена (за битови и индустриални нужди)
газ - в терена
канализация - в терена
телекомуникации
оптична връзка
Близки градове с брой на населението:Пловдив - 340 000 души, Асеновград - 55 305 души
Кратка презентация:
Целта е да се създадат условия за инвеститорите, така че да могат да организират производството си, съхраняване и търговски дейности на едно място по най-бързия начин. Чрез концентрация на дейности на едно място, зоната осигурява възможност за намаляване основните разходи на стоките, както и разширяване и увеличаване общата ефективност на дейността. Зоната стимулира инвеститорите, чрез осигуряване на възможност да работят в най-благоприятни материални, административни и инфраструктурни условия.

  • Тук развива дейност една от най-значимите компании в България – „КЦМ” АД. В него вече са инвестирани $ 150 000 000
  • В зона „Куклен“ има още 4 компании: „Агрия – България“, Завод за горещо поцинковане на „Юпитер 05”, „Mecalit“ и „Техно Акташ“
  • Проектирани и със строително разрешение са 2 сгради от по 4 000 квадратни метра

Друга информация: