Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА СТАРА ЗАГОРА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Стара Загора
Община:Стара Загора
Местоположение:до с. Еленино
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА СТАРА ЗАГОРА
Правен статут:Предстои учредяването на правна форма за управление, по своята същност трябва да бъде НПО
Собственици:Община Стара Загора
Лице за контакт:Велизар Балабанов
Телефон/и:(042) 614 655; (042) 600 272
Електронен адрес/и:zkmet@city.starazagora.net
Уеб адрес:www.city.starazagora.net
Направени инвестиции:1,65 млн. лева
Площ:общо 206 000 кв.м. Теренът има възможност да бъде разширен с още около 50 дка.
Инфраструктура:пътища
летище - на 8 км от летище Стара Загора
водопровод - в терена има кладенци, от които може да се черпи вода за промишлени нужди, а водопроводът за питейна вода се намира на около 6 км от терена
телекомуникации - GSM покритие
оптична връзка - на 6 км от терена
Незаети площи:земя
Учебни заведения:Тракийски университет, Стара Загора
Участие на РТПП/К:ТПП - Стара Загора е в управителния съвет на НПО, която ще бъде регистрирана.
Състояние (етап) на проекта:Приключила Фаза 1 (техническа помощ; обучение на служители от общината, изработени и одобрени работни проекти по няколко части на техническата проектна документация - за пътни връзки, за захранване с електричество и др.; изградена пътна връзка до главния път).
Близки градове с брой на населението:гр. Стара Загора - 140 000 души; гр. Сливен - 93 000 души