Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗСК
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Стара Загора
Община:Стара Загора
Местоположение:гр. Стара Загора
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗСК
ЕИК/Булстат:123752034
Правен статут:Еднолично дружество с ограничена отговорност
Адрес на управление:гр. Стара Загора, ул. Индустриална 1
Собственици:"ЗСК Боруй" АД
Управители / представители:Розалия Делчева Иванова
Лице за контакт:Розалия Делчева Иванова
Телефон/и:(042) 61 25 31
Електронен адрес/и:r.ivanova@zsk.bg
Близки градове с брой на населението:гр. Сливен - 93 000 души
Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Инвестиции в обекти на техническата инфраструктура и управление на обекти на техническата инфраструктура, а така също и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, а когато се изисква разрешителен или лицензионен режим, след получаване на съответното разрешение или лиценз.

Капитал на дружеството: 294 490 лева