Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТЪРГОВИЩЕ
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Търговище
Община:Търговище
Местоположение:Промишлена зона - ж.п. гара гр. Търговище
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТЪРГОВИЩЕ
ЕИК/Булстат:125583387
Правен статут:Сдружение "Индустриална зона - Търговище 2008"
Адрес на управление:гр. Търговище, пл. Свобода, 1, ет. 3, ап. 75, сградата на Община Търговище
Собственици:Община Търговище
Управители / представители:Стоян Станчев - председател на УС на сдружението
Лице за контакт:Стоян Станчев, Владислав Статев
Телефон/и:(0601) 68 668; 68 725; 68 653
Факс:(0601) 68 605
Електронен адрес/и:stanchev.s@targovishte.bg; statev.v@targovishte.bg
Уеб адрес:www.targovishte.bg
Площ:общо 113 581 кв. м., разделено на 3 терена
Застъпени дейности:Зоната е предвидена за дейности и високотехнологични производства с експортна ориентация.
Предоставени услуги:Според дейностите, които ще се развият в зоната.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - Зоната е разположена по продължението на ЖП гара Търговище в посока Варна
електрозахранване - 20 kV
водопровод - на 100 м от зоната
газ - на 50 м от зоната
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Учебни заведения:В града има четири професионални гимназии - механотехника, електротехника и строителство, туризъм и ХВТ, селско стопанство
Участие на РТПП/К:Председателят на ТПП - Търговище е член на УС на сдружението
Възможни форми на сътрудничество:Възможни са всички допустими от законодателството форми - публично-частно партньорство, изграждане на обект и концесия, и др.
Състояние (етап) на проекта:Проектът е в начален етап, с готовност за преговори с потенциални инвеститори от страна на Общината; има отреден терен за индустриална зона и работен проект за довеждаща инфраструктура
Близки градове с брой на населението:гр. Шумен - 86 000 души, гр. Разград - 40 000 души
Кратка презентация:
Проектът е започнат за реализация по програма ФАР за индустриални зони и е отреден за такъв и е регистриран в Агенцията за чуждестранни инвестиции и МИЕ
Друга информация:
Индустриална зона Търговище включва три съседни парцела с размери съответно 37 186 кв.м., 63 191 кв.м. и 13 204 кв.м. Предвидено е изграждането на газова топлоцентрала на втория парцел, а третият парцел е предназначен за складови помещения. Има възможност да се добавят 53 000 кв.м. частна земя.