Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ПЛЕВЕН
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Плевен
Община:Плевен
Местоположение:гр. Плевен, в непосредствена близост до ж.п. гара Плевен
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ПЛЕВЕН
Собственици:Общинска, държавна и частна собственост
Площ:общо 2 000 000 кв.м.
Предоставени услуги:Отдаване под наем на свободни терени за производствени нужди; отдаване под наем на открити и закрити складови площи.
Инфраструктура:пътища - пътната мрежа е изградена както в Индустриалната Зона, така и към главните пътища на страната
ж.п. линия - Индустриалната зона разполага както с голяма разтоваро-товарна гара, така и с вътрешни ж.п. мрежи между изградените сгради и складове в комплекса
летище - на 11 км от летище Долна Митрополия
електрозахранване
водопровод
газ
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Незаети площи:сгради - административни сгради, промишлени халета, складове за техника, селскостопанска продукция, петролни и химически продукти
Учебни заведения:Проф. гимназия по мениджмънт и хранителни технологии; Техникум по дървообработване и машиностроене
Участие на РТПП/К:ТИК - Плевен взема участие в областта и общината като представител в съветите за сътрудничество, както и като свързва и помага за осъществяването на контакти между български и чужди фирми. Помага във воденето на преговори.
Възможни форми на сътрудничество:Развитие на публично-частно партньорство
Състояние (етап) на проекта:Кандидатства пред МРРБ с проект по програма ФАР Развитие на индустриални зони, като процедурата още не е приключила
Близки градове с брой на населението:Плевен - 150 000 души, Белене - 37 927 души, Червен Бряг - 17 594 души, Долна Митрополия - 15 596 души, Долни Дъбник - 8 267 души
Кратка презентация:
Продължаване на процесите на приватизация, конецсиониране, развитие на публично-частно партньорство, стимулиране на конкуренцията при запазване на обществения интерес.