Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РУСЕ
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Русе
Община:Русе
Местоположение:гр. Русе, район Слатина
Име:ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РУСЕ
Собственици:Община Русе
Лице за контакт:Гинка Билчева
Телефон/и:(082) 50 66 07
Площ:общо 640 дка
Застъпени дейности:В момента в Индустриален парк "Русе" работят фирми МОНТЮПЕ, КЕРОС БЪЛГАРИЯ, МБМ металуърк и Логистичен център.
Предоставени услуги:Паркът е предвиден за индустриални цели и ще включва производствени предприятия и складове.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - на границата на терена
пристанище
електрозахранване
водопровод
газ
канализация
телекомуникации 24 fiber optic cable
Учебни заведения:Добре развита мрежа от учебни заведения с 15 гимназии и Русенки Университет.
Състояние (етап) на проекта:завършен
Близки градове с брой на населението:гр. Русе - 155 000 души, гр. Бяла - 9 000 души
Кратка презентация:
Предимства на зоната:
- Кръстопът на два Пан-Европейски транспортни коридора - номер 7 и номер 9
- В близост до най-голямото българско пристанище на р. Дунав
- Сводобна квалифицирана работна сила