Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ПЕРНИК
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Перник
Община:Перник
Местоположение:гр. Перник, кв. Караманица
Име:ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ПЕРНИК
Собственици:Община Перник
Лице за контакт:Радослав Антов
Телефон/и:+359 89 432 6956
Електронен адрес/и:ilzpernik@gmail.com
Уеб адрес:www.industrialpernik.com
Направени инвестиции:1 700 000 лв., вкл. за пътна инфраструктура и ПУП
Площ:общо 350 дка
Застъпени дейности:Предоставяне на терени от Община Перник, изработване на ПУП за потенциалните клиенти, изграждане на вътрешна инфраструктура. Зоната ще предлага на инвеститорите обособени терени, с изградена инфраструктура: достъп до зоната, достъп до парцела, с осигурен достъп до локална подстанция с връзки за вода, канализация, газ и електричество.
Предоставени услуги:Реклама за привличане на инвестиции. Озеленяването, охраната, чистотата и поддръжката на инфраструктурата на индустриалната зона ще бъдат задължение на Менажиращия екип на зоната срещу съответна месечна такса. Тези услуги ще бъдат предлагани на всеки инвеститор в момента на подписване на договора за предоставяне на парцела. Като допълнителна услуга може да бъде заявена поддръжка и ремонт и на изградената от инвеститорите допълнителна инфраструктура. Срещу съответно заплащане под формата на месечни пакети с различни типове услуги инвеститорите ще могат да се абонират за: медицински услуги, банкови услуги, куриерски услуги, юридически услуги. Ще могат да наемат допълнителни офис или складови помещения за своите нужди, да ползват спедиторски услуги.
Инфраструктура:пътища - новоизграден път, предстои довършване
ж.п. линия - предстои доизграждане на връзка
електрозахранване - предстои изграждане на подстанция
водопровод - предстои свързване
газ
канализация
оптична връзка
Незаети площи:земя - 350 дка
Участие на РТПП/К:Участие на ТПП - Перник в рекламната дейност и съдействие при привличането на инвеститори чрез презентации в подходящи за целта срещи с бизнеса.
Възможни форми на сътрудничество:Съгласно Закона за Индустриалните паркове
Състояние (етап) на проекта:Начален етап - реклама с цел намиране на инвеститори
Близки градове с брой на населението:гр. София - 2 млн. души
Кратка презентация:

Основната цел на проекта е изграждане на високотехнологичен модерен бизнес парк, със съсредоточени в него ключови за територията на страната и региона производства, с изградена инфраструктура, обезпечаващ необходимите условия за чуждестранни инвестиции.
Теренът е ситуиран в гр. Перник - само на 30 км от София.


Друга информация:
В близост до зоната има интермодални точки за прикачване на гари и спирки при мултимодално използване на автобусен и влаков транспорт. Тези центрове представляват пресечна точка на поне два вида транспорт, където освен транспортни и спедиторски фирми се установяват и фирми от транспортноемките отрасли - производство, дистрибуция.