Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЛЕТНИЦА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Ловеч
Община:Летница
Местоположение:гр. Летница
Име:ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЛЕТНИЦА
Адрес на управление:Гр. Летница, ул. Димчо Дебелянов, 1
Собственици:Индустриален парк Летница ООД - ЕИК 110556369
Управители / представители:Иво Владимиров Иванов
Лице за контакт:Славина Димитрова - ръководител проект
Телефон/и:(02) 981 58 29; (069) 41 22 56; (068) 60 07 34
Факс:(02) 981 58 19; (069) 41 22 56; (068) 60 07 34
Електронен адрес/и:pm@ipl-bg.com; letnitsa@mail.bg
Уеб адрес:www.industrial-zones.com; www.letnitsa.bg
Площ:общо 541 дка - възможност за разширяване 133,7 акра
Застъпени дейности:Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, керамика, спортно оборудване /стени за катерене/, услуги; предоставяне на планове за недвижими имоти, развитие на туризма, развитие на устойчиво и съвременно селско стопанство, развитие на човешките ресурси
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
електрозахранване - на границата на терена (20 kV)
водопровод - на границата на терена
газ - на терена (600 м)
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Незаети площи:земя
сгради
други
Учебни заведения:3 средни училища
Близки градове с брой на населението:Ловеч - над 50 000 души
Кратка презентация:
Основни услуги предоставени от Индустриален парк Летница на потенциални инвеститори:
  1. Планиране и управление на проекти
  • Изготвяне на предварителни проучвания на възможности за инвестиции в различни области;
  • Издаване на всички предварителни разрешения за строителство;
  • Разработване на план за действие и график на проекта.
   2.  Общи изпълнителни услуги.

   3. Отдаване на помещения под наем за промишлени цели.

   4. Консултантски услуги във връзка с правителствени субсидии и данъчни стимули.

   5. Финансови консултации.

   6. Правни и данъчни консултантски услуги в сферата на човешките ресурси.


Друга информация:
0% корпоративен данък за производствени предприятия, тъй като в община Летница нивото на безработица е над средното за страната.