Индустриални зони / паркове - СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Русе
Община:Русе
Местоположение:гр. Русе
Име:СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ
ЕИК/Булстат:117001983
Правен статут:Еднолично акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Русе, бул. Тутракан, 71
Собственици:"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД
Управители / представители:Магдалена Иванова, Изп. директор
Телефон/и:(082) 880 800; (082) 83 11 11; (082) 83 11 13
Факс:(082) 83 11 12
Електронен адрес/и:manager@freezone-rousse.bg, trade@freezone-rousse.bg
Уеб адрес:www.freezone-rousse.bg
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
пристанище
електрозахранване
водопровод
газ
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Учебни заведения:Добре развита мрежа от учебни заведения с 15 гимназии и Русенки Университет.
Близки градове с брой на населението:гр. Русе - 155 000 души
Кратка презентация:

Свободна зона - Русе е най-голямата и най-добре развитата  в Република БългарияПлощта й се равнява на  377 500 кв.м. На територията  й са разположени 29 складови и индустриални сгради с РЗП от 30 000 кв.м., 20 000 кв.м. открити складови площипаркинги,  претоварна ж.п. гарадепо за светли нефтопродукти и административна сградапригодена за нуждите на наемателите й. В Свободна зона - Русе оперират дистрибуторски център за опаковане и етикиране на текстилни изделия, цех за производство на метални съдове за различни индустрии,  производствено предприятие за машини от тежката промишленост и др.

Свободна зона - Русе е считана за най-добре развития логистичен и индустриален център на територията на регион Русе.


Друга информация:

Свободна зона – Русе разполага със:

Собствени подходнишосейни и железопътни пътища;
Претоварна ж.п. гара, с четири коловоза и кран с възможност за    обработка на товари и контейнери до 32 тона;
- ж.п. рампа;
Претоварна автомобилна рампа;
Депо за светли нефтопродукти с капацитет  до 40 000 куб.м.;
Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за бункероване и швартоване на плавателни средства, с граници от км. 487,900 до км. 487,500;
60-тонна автовезна с възможност за контролно претегляне на осите;

Свободна зона - Русе е газифициранаелектрифицирана, с налични телекомуникационниинтернет  и канализационни мрежи.

Към настоящия момент в логистично–индустриалния център се изгражда и интермодален терминал.

Предимства на Свободна зона - Русе:

Отлична локация.

Добре развита инфраструктура .

Концентрация на производственискладови и офис площи.

Съвременна материално – техническа база .

Митнически пунктобслужващ товари преминаващи през територията на Свободна зона – Русе.

Бюро за обслужване на превозвачи БОП - 47 към ИА "Автомобилна администрация";

Висококвалифициран екип, съдействащ при изготвянето на митнически документи.

Възможност за съхранение на стоки с необщностен  статут за неограничен период от време без заплащане и без  обезпечаване на дължимите митни сборове .

Конкурентни ценови нива при съхранение на стоки с общностен статут.

24-часова жива охрана и видеонаблюдение.