Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР "ТРАКИЯ"
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Пловдив
Община:Марица
Местоположение:на 12 км от гр. Пловдив
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР "ТРАКИЯ"
Лице за контакт:Пламен Цветков Панчев, Никола Иванов Добрев
Телефон/и:(032) 623 599
Факс:(032) 634 012
Електронен адрес/и:vladimir.zaikov@icz.bg
Площ:общо 2 600 000 кв.м.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
летище
електрозахранване
водопровод
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Кратка презентация:
  • Развитие на логистика
  • Развитие на аграрния сектор и преработвателни дейности в хранително-вкусовата промишленост,  Изграждане на тържище за земеделска продукция и предприятия за опаковки, за сушени плодове, за консерви, за плодови сокове, завод за пелети, завод за тръби, завод за преработка на утайки и завод за течен тор
  • Създаване на Високотехнологичен център в сферата на агроиндустрията и хранителните технологии
  • Партньор – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – гр. Пловдив
  • Изграждане на интелигентен град – електронно и високо-технологично менажиране на всички дейности в зоната
  • В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са 2 нови обекта

Друга информация: