Индустриални зони / паркове - ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Пловдив
Община:Пловдив
Местоположение:Пловдив
Име:ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА
ЕИК/Булстат:115861678
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Куклен, ул. Плиска, 4а
Собственици:публично-частна инициатива, в сътрудничество с местните власти и институции: 9 общини /Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски/и 2 клъстъра /„Клъстер проектиране и строителство” и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”/
Управители / представители:Пламен Цветков Панчев, Никола Иванов Добрев
Телефон/и:(032) 623599
Факс:(032) 634012
Електронен адрес/и:vladimir.zaikov@icz.bg
Направени инвестиции:над 1 милиард евро
Площ:общо 10700000 кв.м.
Застъпени дейности:В ТИЗ предприятия, търговски и логистични бази изградиха световни лидери като ABB, Liebherr, Socotab, Schneider Electric, „Агри България“, Shell Gas, William Hughes, Kaufland, Zobele, Magna, Mecalit, Техно Акташ. Тук развива дейност една от най-значимите компании в България – „КЦМ” АД. Знаковите български марки – „Белла България“, „МАКСКОМ“, „Димитър Маджаров“, „Рефан“, „Атаро Клима“, „Анди“, „Агрия – България“ също имат обекти в зоната.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
летище
електрозахранване
водопровод
газ
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Учебни заведения:7 големи университети и 2 колежа с технически и икономически специалности, над 80 основни, елитни езикови и професионални училища, специален център за квалификация на кадрите
Кратка презентация:
„Тракия икономическа зона“ е един от най-мащабните икономически проекти на България. Тя обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив – индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие – парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, индустриална зона и високотехнологичен център „Тракия” и Индустриална зона „Калояново”.

Инвеститорите в „Тракия икономическа зона“
получават улеснен достъп до средства по европейските оперативни програми по новия програмен период 2014-2020, възможност за директно финансиране от Брюксел. ТИЗ разполага с опитен консултантски екип, който подпомага инвеститорите при кандидатстване по Европейските програми.
Проектите в „Тракия икономическа зона“ се осъществяват в кратки срокове,  благодарение на завършеното устройствено планиране на територията, подкрепата на местните общински власти, Българската агенция за инвестиции и работата на екипа на зоната – специалисти с над 15-годишен опит в строителството на промишлени, логистични, инфраструктурни, енергийни, търговски обекти; юристи, посредници. В зоната се израждат обекти по желание на инвеститора

Организации, които подкрепят зоната:

Българска агенция за инвестиции, Българо-Китайска асоциация за бизнес развитие, Камарата на строителите в България, Търговско-промишлена камара – Пловдив, Германо-Българската индустриално-търговска камара, Белгийско-българската асоциация Best2B, Френско-Българска търговска камара, Гръцки бизнес съвет в България, Съюз на икономистите, Съюз на архитектите в България и др.


Друга информация:
Предмет на дейност:
Промишлено строителство, изграждане, подобряване и експлоатация на промишлено-търговски зони, в това число съществуващата инфраструктура, включително за изграждането и подобряване на сгради, пътища, транспортни терминали и комуникационни връзки, благоустройствени предприятия, включително сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване, рекламно-консултантска дейност, свързана с изграждане на индустриални зони, посредничество, представителство, комисионерство, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Капитал на дружеството: 50 000 лв.