Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС АД
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Бургас
Община:Бургас
Местоположение:Бургас
Име:ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС АД
ЕИК/Булстат:201847598
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Бургас, ул. "Крайезерна" № 155, ет.2
Собственици:Национална компания индустриални зони ЕАД, Община Бургас
Управители / представители:Георги Пенчев Кузманов
Лице за контакт:Петър Валентинов Иванов
Телефон/и:+35956820358
Електронен адрес/и:contact@industrialpark-burgas.bg
Уеб адрес:http://www.industrialpark-burgas.bg/bg
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
пристанище
летище
електрозахранване
водопровод
газ
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Близки градове с брой на населението:гр. Карнобат - 18480 души, гр. Несебър - 11600 души, гр. Созопол - 5410 души
Кратка презентация:
Предоставени услуги:
  • Наем или продажба на индустриални терени;
  • Съкратени административни срокове и съдействие при окомплектовката на проектите с необходимата документация и разрешителни;
  • Услуги, свързани с намирането на квалифициран персонал;
  • Център за професионално обучение;
  • Свободна безмитна зона

Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни активи, общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

Капитал на дружеството: 30808960 лв.