Индустриални зони / паркове - БИЗНЕС ЗОНА ДОБРИЧ
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Добрич
Община:Добрич
Местоположение:гр. Добрич
Име:БИЗНЕС ЗОНА ДОБРИЧ
Собственици:Община Добрич
Лице за контакт:Надежда Петкова
Телефон/и:(058) 600 001, (058) 600 002, (058) 600 003, (058) 600 004; (058) 601 203; (058) 601 208
Факс:(058) 600 166
Електронен адрес/и:n_petkova@dobrich.bg; dobrich@dobrich.bg
Уеб адрес:www.dobrich.bg
Направени инвестиции:47 520 Евро
Площ:сгради 51   общо 424 248 кв.м.
Застъпени дейности:Администрация и финансово-делово обслужване, офиси и представителства, центрове за обучение, логистичен център, производствени дейности, високотехнологичен парк, складове под митнически контрол и др.
Предоставени услуги:В момента не са започнали дейности в Бизнес зоната
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - Зоната се намира на 300 м от ж.п. гара Юг Добрич
пристанище - на 36 км от пристанище Балчик и на 51 км от пристанище Варна
летище - на 45 км от летище Варна
електрозахранване - 20 kV
водопровод
газ - основният газопровод се намира на около 100 м
канализация
телекомуникации
Незаети площи:земя
сгради - съществуват сгради подлежащи на реконструкция
Учебни заведения:Проф. гимназия по електротехника "М. Ломоносов"; 3 професионални колежа в района на Добрич
Възможни форми на сътрудничество:Публично-частно партньорство
Състояние (етап) на проекта:Приключил на 20.11.2007 г. като е направено предпроектно проучване за осъществимостта на идеята за изграждане на бизнес зоната и е приет подробен устройствен план на зоната. Очакваните инвестиционни разходи за изграждане на инфраструктурата са 10 млн. евро.
Близки градове с брой на населението:Варна - около 400 000 души, Ген. Тошево - около 10 000 души, Балчик - около 12 000 души, Силистра - около 50 000 души
Кратка презентация:

Предимства на зоната:

-         Редовен обществен транспорт – две автобусни линии, които преминават в близост до зоната на интервал 10-15 мин.
-         Добра инфраструктура
-         Квалифицирана работна сила