Индустриални зони / паркове - ВАРНА ЗАПАД ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Варна
Община:Варна
Местоположение:гр. Варна
Име:ВАРНА ЗАПАД ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ЕИК/Булстат:200767512
Правен статут:Еднолично акционерно дружество
Адрес на управление:гр. София, ул. Ангел Кънчев, 1
Собственици:НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД
Управители / представители:Айсехел Хайредин Руфи-Хюсмен
Лице за контакт:Айсехел Хайредин Руфи-Хюсмен
Телефон/и:(02) 890 29 02
Факс:(02) 987 16 84
Близки градове с брой на населението:гр. Варна - 321 000 души
Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

Капитал на дружеството: 10 000 000 лв.