Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА - ЗАПАД
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Варна
Община:Девня
Местоположение:гр. Девня
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА - ЗАПАД
ЕИК/Булстат:103827878
Правен статут:Еднолично дружество с ограничена отговорност
Адрес на управление:гр. Девня, Промишлена зона, No ПИ 20482.505.449
Собственици:ДЖИ.АЙ.АР.ИЙ ГЛОБАЛ ИНФРАСТРАКЧЪР РИЪЛ ИСТЕЙТ ФЪНД ЛИМИТИД
Управители / представители:Десислава Иванчева Недкова
Лице за контакт:Десислава Иванчева Недкова
Близки градове с брой на населението:гр. Варна - 321 000 души
Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица и фирми, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, консултантска, комисионна, рекламна и маркетингова дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Капитал на дружеството: 123 000 лв.