Индустриални зони / паркове - ПЪРВА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - АВРЕН
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Варна
Община:Варна
Местоположение:в община Аврен
Име:ПЪРВА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - АВРЕН
ЕИК/Булстат:160099116
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Варна, р-н Одесос, ул. Княз Дондуков, 13, ет. 1
Управители / представители:Димитрина Емилова Атанасова
Лице за контакт:Тодорка Йорданова
Телефон/и:(05106) 23 96
Факс:(05106) 208
Уеб адрес:www.avren.org
Площ:общо 120 000 кв.м.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - на 0,5 км
пристанище
летище - на 55 км от летище Варна
електрозахранване - зоната е разположена в близост до електропреносната мрежа на населеното място
водопровод - на 0,5 км от терена има водопровод за питейна вода, няма промишлен водопровод
газ - основният газопровод минава на 1,5 км от терена
телекомуникации
Състояние (етап) на проекта:в процес на изграждане
Близки градове с брой на населението:гр. Варна - 321 000 души
Кратка презентация:
Предимства на зоната:
- В близост до гр. Варна, което предоставя бърз достъп до варненското пристанище и до летище Варна, второто най-голямо летище в страната
- Инфраструктурата на зоната предстои да се изгради, но основното предимство е наличието на различни видове транспорт
- Тъй като зоната е разположена на около 5 км от находище на инертни материали, пясък, чакъл и глина, има намерение зоната да се развива като център за производство и дистрибуция на цимент


Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Покупка на стоки или вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извършване на всички останали дейности и услуги, които не са забранени от законодателството на Република България.

Капитал на дружеството: 50 000 лв.