Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Шумен
Община:Шумен
Местоположение:В покрайнините на гр. Шумен, около местностите Беш Тепе и Ак Чорек
Име:ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН
ЕИК/Булстат:200667896
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Шумен, ул. Любен Каравелов, 27
Собственици:община Шумен; НИКИ - БТ АД
Управители / представители:Николай Тончев Тончев
Телефон/и:(054) 877 427; (054) 877 428
Факс:(054) 877 429
Електронен адрес/и:office@industrialshumen.com; office@missirian.bg
Уеб адрес:www.industrialshumen.com
Площ:общо 2 400 000 кв.м., разделен на 4 зони
Застъпени дейности:Създаване на модерна и многофункционална бизнес зона, която да отговори на потребностите на бързо развиващата се промишленост, развитие на цялостното икономическо състояние в региона, подобряване на инвестиционния климат, подпомагане и развитие на нови бизнес дейности, създаване на качествена среда за новите компании във всички сфери на бизнеса.
Предоставени услуги:Проектът предвижда извършването на широк спектър допълнителни услуги, с които се цели елиминирането на всички възможни трудности и препятствия, съпътстващи инвестицията, както и съкращаването на административните процедури.
Инфраструктура:пътища - широчина 7 м и тротоар от двете страни
ж.п. линия - в непосредствена близост до Парка се намира товарна гара Мътница
електрозахранване - 1 kV/20kV
водопровод
газ
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Близки градове с брой на населението:гр. Шумен - 89 000 души
Кратка презентация:

Предимства на зоната:
Индустриален парк Шумен е разделен на няколко зони, всяка от които е организирана според вида производствена дейност. Стратегическото географско положение дава възможност за извършване на всякаква търговска и транспортна дейност.


Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Изграждане на индустриална зона с цел продажба на имоти от същата на инвеститори, желаещи да изградят промишлени и търговски предприятия; общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина; продажба на други стоки от собствено производство; транспортна дейност в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, превозни, рекламни и информационни сделки; стоков контрол; складови сделки; търговско представителство и посредничество и лизингови сделки.

Капитал на дружеството: 9 935 000 лв.