СМОЛЯНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Образувана през 1992 г.
Брой фирми членове - 320, процент от действащите фирми - 7%
Брой на заетите във фирмите членове - 3 560, процент от общо заетите - 18%
Територия на областта, население, общини:
 • Територия - 3 231 кв.км
 • Население - 146 957 жители
 • Брой общини - 10
Основни градове и брой на населението по общини:
 • Баните – население на община Баните – 7 462
 • Борино - население на община Борино – 4 183
 • Девин - население на община Девин – 15 533
 • Доспат - население на община Доспат – 10 267
 • Златоград - население на община Златоград – 15 143
 • Мадан - население на община Мадан – 15 967
 • Неделино - население на община Неделино – 8 876
 • Рудозем - население на община Рудозем – 11 500
 • Смолян - население на община Смолян – 48 215
 • Чепеларе - население на община Чепеларе – 9 811
Важни транспортни коридори, минаващи през региона:
 • път 86
Икономика
Отрасъл Стойност на произведената продукция в ДМ за 1999 г.   %
Промишленост - добивна и преработвателна 394 000 000   25
Селско стопанство - горско, лов и риболов     8
Търговия 381   295 000 57
Услуги (туризъм, транспорт ..)     10
ОБЩО:     100

Забележка: Данните могат да се вземат от териториалното статистическо бюро.

Приоритетни браншове: Туризъм, Дърводобив и Дървопреработване, Текстилна промишленост, Производство на козметика, Машиностроителна и металообработваща;

Водещи фирми:

Наименование/комуникации Предмет на дейност Чуждо участие, националност
ГАМАКАБЕЛ АД
тел.: (0301) 2 12 30
факс: (0301) 2 30 58
e-mail: Gamakabel@mbox.digsys.bg
Производство на кабели и проводници  
ПАМПОРОВО СКИ ООД
тел.: (03051) 30 51
факс: (03051) 30 38
Производство на ски и сноубордове  
РУБЕЛА АД
тел.: (0306) 33 59
факс: (0306) 44 69
Производство на козметични продукти  
ЗММ АД
тел.: (0301)2 33 79
факс: (0301) 2 33 12
Производство на металорежещи и дървообработващи инструменти  
БЕЛОТЕКС АД
тел.: (03071) 24 05
факс: (03071) 44 12
Производство на текстилни изделия  

Водещи пет стоки в износа и във вноса с митнически тарифен код поне първите четири цифри

Износ
Митн.тарифен код
Стойност в ДМ Внос
Митн.тарифен код
Стойност в ДМ
Текстилни изделия
От 6202 до 6211, 6301
  Текстил
5007, 5204-5212, 5512-5516
 
Дървен материал
4407
  Алуминиево фолио
7607
 
Козметика
3304, 3306, 3307
  Бои и лакове, лепила
3208
 
Ски и сноубордове
9506
  Мед и медни сплави
7403
 
Кабели
741300
  Ароматни композици
3302
 

Водещи пет страни в износа и вноса

Износ в Внос от
Русия, Югославия, ЕО, Япония, САЩ, Канада ЕО, Турция, Русия, Тайван, Кипър
Структура на капитала:
 • Държавен - 17%
 • Частен - 83%
Важни инфраструктурни проекти:
 • Транспортна инфраструктура – път 86
 • Изграждане на КПП “Елидже”
 • Каскада “Горна Арда”
 • Изграждане на язовир “Цанков камък”
 • Изграждане на пречиствателни станции в Смолян, Доспат, Златоград.
Провеждани панаири и изложби:
 • РОДОПИ ЕКСПО