ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ШУМЕН

Образувана през 1991 г.
Брой фирми членове - 20%
Брой на заетите във фирмите членове - 70%
Територия на областта, население, общини:
 • Територия - 3 390 кв.км
 • Население - 210 000 жители
 • Брой общини - 10
Основни градове и брой на населението по общини:
 • Град Шумен - 95 000 жители
 • Град Велики Преслав - 9 500 жители
 • Град Нови пазар - 14 000 жители
 • Град Каспичан - 4 800 жители
Важни транспортни коридори, минаващи през региона:
 • София – Варна
 • Международен път № I –2 Русе – Варна
 • Международен път № I –7 Силистра-Ямбол
Икономика
Приоритетни браншове: Машиностроене, цветна металургия, химическа и парфюмерийна промишленост, млекопреработване, месопреработване, консервна, пивоварна промишленост, винопроизводство, тютюнопреработка, стъкларска и порцеланово-фаянсова промишленост, дървообработваща, шивашка, строителство и селско стопанство.
Водещи фирми:
Наименование/комуникации Предмет на дейност Чуждо участие, националност
АД “Алкомет”
тел.: (054) 6 32 31, 6 11 40
факс: (054) 6 67 21
Производство на ал. Фолио и дограма 50,5% Турция
АД “Мадара”
тел.: (054) 6 10 73
факс: (054) 5 01 67
Производство и ремонт на товарни автомобили  
ООД “Пробленд”
тел.: (054) 4 46 54
факс: (054) 6 31 98
Производство на пакетиращи машини  
АД “Лавена”
тел.: (054) 6 27 06
факс: (054) 6 89 52
Производство на етерични масла, козметика и лекарства  
ООД “Фикосота”
тел.: (054) 3 30 20
факс: (054) 3 30 23
Производство на перилни и миещи препарати, ел.уреди  
АД “Сердика Шумен”
тел.: (054) 6 04 11
факс: (054) 6 32 52
Производство на млечни продукти  
АД “Родопа Шумен”
тел.: (054) 6 04 20
факс: (054) 6 35 32
Производство на месни изделия  
АД “Тропик”
тел.: (054) 6 01 84
факс: (054) 6 01 89
Производство на консерви  
АД “ Шуменско пиво”
тел.: (054) 5 54 50
факс: (054) 5 01 15
Производство на бира 70% Турция
“Домейн Бойар” АД клон Шумен
тел.: (054) 6 88 87
факс: (054) 6 05 25
Производство на вино и спиртни напитки  
АД “Винекс Преслав”
тел.: (0538) 21 27
факс: (0538) 23 36
Производство на вино и спиртни напитки  
АД “Шумен БТ”
тел.: (054) 6 29 82
факс: (054) 4 50 71
Преработка на тютюн  
АД “Ники БТ”
тел.: (054) 5 25 63
факс: (054) 5 22 78
Производство на тютюн  
АД “Китка”
тел.: (0537) 22 88
факс: (0537) 30 88
Производство на порцелан и стъкло  
АД “Фаянс”
тел.: (052) 68 86 00
факс: (0537) 33 92
Производство на санитарен фаянс и теракота 77% Испания
АД “Мебел джен”
тел.: (054) 6 02 92
факс: (054) 6 29 13
Производство на мебели 50% САЩ
АД “Августа мебел”
тел.: (054) 6 89 35
факс: (054) 6 34 08
Производство на мебели  
ЕООД “Павидера”
тел.: (0537) 23 86
факс: (0537) 31 95
Производство на паркет  
АД “Вела”
тел.: (054) 6 33 34
факс: (054) 6 88 58
Производство на дамска конфекция  
ЕТ “Антон Джабаров”
тел.: (054) 6 07 61
факс: (054) 6 69 38
Производство на дамска конфекция  
ООД “Попов и сие”
тел.: (054) 6 01 73
факс: (054) 4 40 75
Производство на мъжка конфекция  
АД “Автомагистрали Черно море”
тел.: (054) 6 29 69
факс: (054) 4 40 54
Строителство  
АД “Камчия”
тел.: (054) 5 51 39
факс: (054) 5 51 39
Производство на разплодни яйца  
АД “Кабиюк”
тел.: (054) 6 88 10
факс: (054) 5 70 57
Производство на расови коне  
Водещи пет стоки в износа и във вноса с митнически тарифен код поне първите четири цифри
Износ
Митн.тарифен код
Стойност в ДМ Внос
Митн.тарифен код
Стойност в ДМ
Алуминиево фолио
7607
     
Детски легла
9403
     
Обработен тютюн
2401
     
Вина
2204
     
Стоматологични сиропи
3004
     
Водещи пет страни в износа и вноса
Износ в Внос от
Германия, Русия, Турция, САЩ, Канада  
Приватизация:
 • предприятия в процедура на приватизация.
Структура на капитала:
 • Държавен - не повече от 20%
 • Частен - над 80%
Провеждани панаири и изложби
 • Шумен Експо - пролетна изложба базар и Коледен базар