Съвет на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати