РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА И ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА - РАЗГРАД


Образувана през 1990 г.
Брой фирми членове - 412
Брой на заетите във фирмите членове - 4 833 25-27%
Територия на областта, население, общини:
 • Територия - 2 637 кв.км
 • Население - 164 971 жители
 • Брой общини - 7
Основни градове и брой на населението по общини:
 • Разград – 41 087 жители;
 • Исперих -10 531 жители;
 • Кубрат -9 323 жители;
 • Лозница -2 809 жители;
 • Самуил -1 929 жители;
Важни транспортни коридори, минаващи през региона:
 • Е -  70
Икономика
Приоритетни браншове: Силикатна, хранително-вкусова, Фармацевтична, Растениевъдна и животинска продукция, Туризъм

Водещи фирми:

Наименование/комуникации Предмет на дейност Чуждо участие, националност
Амилум-България - гр. Разград
тел.: (084) 307 107; 108; 120
Производство на нишесте, гликоза, декстроза и др.царевични продукти Белгия, Амилумгруп
Балканфарма-Разград АД
тел. : (084) 234 61, автом.вход- 307
факс: (084) 342 72
e-mail: main@raz.balkanpharma.com
WEB www.balkanpharma.com
Производство на антибиотици и др. фармацевтични продукти за хуманната и ветеринарната медицина. Германия, Ирландия
Дружба АД гр. Разград
тел.: (084) 451 21; 269 58
факс: (084) 451 21
Производство на бутала, сегменти, бутални болтове, сплави за ДВГ.  
Диамант АД гр. Разград
тел.: (084) 2 81 54; пласмент - 2 35 94
факс: (084) 2 26 36
e-mail diamond@mail.orbitel.bg
Производство на плоско строително стъкло, домакински порцелан, водно стъкло.  
Хан Аспарух АД гр. Исперих
тел.: (0835) 25 77; 56 74
факс:(0835) 24 70
e-mail info@kai.bg
WEB www.kai.bg
Производство на стенни и подови (фаянсови) керамични плочки  

Водещи пет стоки в износа и във вноса с митнически тарифен код поне първите четири цифри

Износ
Митн.тарифен код
Стойност в ДМ Внос
Митн.тарифен код
Стойност в ДМ
Антибиотици      
Бутални пръстени      
Стенни и подови керамични плочки      
Царевично нишесте      
Домакински порцелан      

Водещи пет страни в износа и вноса

Износ в Внос от
Русия и ОНД, Италия, Македония, Германия, Албания Италия, Германия, Гърция, Македония, Русия и ОНД
Важни инфраструктурни проекти:
 • Красива България”-Разград.
 • Инкубатор за нови дейности към Община Разград.
Провеждани панаири и изложби:
 • Есенен панаир за стоки за бита, м.септември, Разград.