Обучение на тема "Как успешно да организираме събитие"

На 13.05.2009 г. в Конферентната зала на Търговско-промишлена палата Враца беше реализирано Обучение на тема "Как успешно да организираме събитие". Обучение беше предназначено за представители на местни власти, неправителствени организации и бизнеса в региона.

Обучението бе осъществено по проект "SMEXHIBITION - Мрежа за трансгранично промотиране на събития", RO2006/018.445.01.04.10 и подкрепя развитието на икономическото сближаване в пограничните региони на Румъния и България (Област Олт, Област Враца и Област Русе) чрез създаването на мрежа за промотиране на различни събития: изложения, панаири и други в граничния регион.

За повече информация можете да се обръщате към Мая Милова - тел. 092 660271, факс 092 626308, e-mail cci-vr@online.bg.

 

 

Back   HOME

27 май 2009 г.