Проект ЖЕНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ Women ON BOARD of local development
Back   HOME
 

  

БТПП стартира Проект Жените ръководители
Women ON BOARD of local development

ЕС провежда политика за информиране на своите граждани за техните права на равностойно отношение и живот без дискриминация. За това 2007 година е обявена за Европейска година на равни възможности за всички.

Повече от половината живеещи в Европа са жени, но тяхното участие в местното икономическо развитие е ограничено и далеч не може да се сравнява с това на мъжете. Жените имат важен икономически потенциал и докато този потенциал не се използва Европа няма да постигне целите си и теорията за равенство между половете няма да се превърне в реалност.

В рамките на Европейската година на равни възможности за всички Българската търговско-промишлена палата участва в проект за Жените ръководители - Women ON BOARD of local development.
Проектът се ръководи от Асоциацията на Европейските търговски палати – Eurochambres.

Проектът ON BOARD обхваща три области:
- жените в ръковоството на Търговско-промишлените палати;
- съчетаване на работата и семейството;
- достъп до финансиране за жените предприемачи.

БТПП работи в последната област и за тази цел прави проучване какви са възможностите за достъп до финансиране за жените предприемачи и техния бизнес в България.

Прилагаме ВЪПРОСНИК с молба да бъде попълнен от жени - собственици на фирми; заемащи високи и средни мениджърски позиции;или които желаят да имат свой собствен бизнес.
За да отворите ВЪПРОСНИКА кликнете ТУК.

Моля, отговорете на въпросите, като маркирате отговорите си с “X”.
След това го изпратете като прикачен файл на E-mail:
interdpt@bcci.bg
или на факс: 02/ 987 32 09 до 16 март 2007 г.

Ще запазим конфиденциалността на Вашите отговори!
Благодарим Ви!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Бизнес център
Българска търговско-промишлена палата
София 1058, ул. Искър 9
тел.: 02 811 74 89, 811 74 66
факс: 02 987 32 09
e-mail: interdpt@bcci.bg
www.bcci.bg