PRE-SOLVE
Back   HOME
 

 
Основната цел на PRE-SOLVE е да обучи и предостави на бизнес посредници от участващите страни пакет от финансови мерки, методи и практики необходими за успешно финансово фирмено управление и предотвратяване възможността от банкрутиране и несъстоятелност.

Целевите групи, обхванати от проекта са: физически и юридически лица (различни стопански единици и НПО), както и други заинтересовани страни. Инструментите, разработени в рамките на проекта ще послужат като средство за предотвратяване на възможността от фирмен банкрут и несъстоятелност.

БТПП ще участва в следните дейности: участие в разработването на пакет от инструменти за бизнес посредници; обучение и реализиране на пилотен тест, мониторинг и оценка на теста.