PRE-SOLVЕ
Back   HOME
 

 
Полезни съвети за бизнес подкрепа на фирми

 1. Превантивна диагностика на бизнеса
  - 1 Preventive Diagnostic BG.rar
  - 1 Preventive Diagnostic EN.rar

 2. Психологическа подкрепа на предприемача
  - 2 Psychological Support BG.rar
  - 2 Psychological Support EN.rar

 3. Административна платформа
  - 3 Administrative Platform BG.rar
  - 3 Administrative Platform EN.rar

 4. Управление на разходите
  - 4 Cost analysis BG.rar
  - 4 Cost analysis EN.rar

 5. Възможности за разрешаване на спорове
  - 5 Conflict Resolution Options BG.rar
  - 5 Conflict Resolution Options EN.rar

 6. Бизнес план
  - 6 Business Model BG.rar
  - 6 Business Model EN.rar