Project MOVECO
Back   HOME
 

 
Основна цел на проекта е да се разработят дейности и мерки, които да стимулират МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ – модел който стимулира рециклирането на отпадъците и трансформацията им в ресурс за ново производство.

Въвеждането на модела на „кръговата икономика“ изисква прилагането на нови еко- технологии,  стратегии и бизнес модели , които да допринесат за развитието на  иновативен и социално отговорен Дунавски регион.

В рамките на  изпълнение на проекта се предвижда  да се създадат различни инструменти и продукти, които да подпомогнат МСП за внедряване на иновативни практики, прилагани при „кръговата икономика“, нови бизнес модели,  виртуален пазар на „еко технологии“, виртуален изложбен център на  иновации в сектора  и др.

Фирми, с постижения при внедряване на еко-технологии  в производството  от страните партньори по проекта ще имат възможност да участват  в международната изложба IFAT – Мюнхен 2018, лидер в технологиите за ефективното управление на водата, отпадъците и суровините , както и  след селекция ще получат специални награди за иновативност