Project EAST INVEST
Back   HOME
 

 
East Invest e проект за регионални инвестиции и улесняване на търговията и икономическото развитие на региона за източно добросъседство, което стартира в рамките на Европейската инициатива на Източно партньорство. Проектът е насочен към бизнес организации и МСП от 6 страни от Инициативата за Източно партньорство - Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова, Украйна - които имат потенциал за развитие на взаимното сътрудничество и инвестиционни отношения с Европейския съюз.

БТПП участва в проекта съвместно с Грузинската винена асоциация, като основна цел е създаване на онлайн платформа за винената индустрия и представянето на консултации в областта на виното и лозарството.

Продължителността на проекта е 18 месеца и предвижда изготвяне на въпросник, извършване на проучване, провеждане на семинари и проучвателна обиколка, създаване на платформа, онлайн анкета относно удовлетвореността на участниците.