EAST INVEST
Back   HOME
 

  

Контакти

Дирекция: „Международно сътрудничество и международни организации“
Габриела Димитрова, тел.: (02) 8117 489, E-mail: G.Dimitrova@bcci.bg
Мирослава Маркова, тел.; (02) 8117 494, E-mail: m.markova@bcci.bg