Корпоративна социална отговорност за всеки
Back   HOME
 

  

Контакти

Веселка Кръстева, тел.: 02 8117 512, e-mail: protokol@bcci.bg
Габриела Димитрова, тел.: (02) 8117 489, e-mail: G.Dimitrova@bcci.bg