Цени на предлаганите интернет услуги

Тарифата влиза в сила от 17.01.2017 г.
Изм. и доп. на 30 октомври 2018 г.

Чл. 12.

Предоставяне на Интернет-услуги :

в лева с включен ДДС
(1)     Изработване на уеб сайт на клиент и поддържане – (актуализация, уеб хостинг)  
1.

Изработване на динамичен уеб сайт с хоризонтално меню до 10 позиции, базов дизайн и административен модул за поддържане и актуализация на информацията

450.00 лв.
 

 -  дизайн различен от базовия съгласно изискванията на кллиента

по договаряне
2. Хостинг на уеб сайт:  
 

- до 5 GB

6.00 лв./месец
 

- над 5 GB

по договаряне
3. Изработване на банер с размери 180 х 150 px 120.00

   (2)     Клиент на БТПП по некомутируема линия в сградата на БТПП:

Достъп

трафик

в лева с вкл. ДДС

международен и BG peering гарантиран

неограничен

30.00/месец

   

вид на услугата

в лева с вкл. ДДС

   (3)    Поддържане само на E-mail адрес на сървера на БТПП 3.60/месец

 

Регионалните ТПП получават безплатно поддържане на E - mail адрес на сървера на БТПП

 

   (4)       Електронен вариант на годишник “България - Търговски каталог” в Интернет
(ЗАЛИЧАВА ДО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ В КАТАЛОГА):

Чл.13. Ползване в зала на БТПП на техника за озвучаване, симултанен превод и мултимедийна презентация от външни клиенти на БТПП.

No

вид на услугата

цени в лева с вкл. ДДС

 

 

до 4 часа

до 8 часа

1.

Флипчарт (цената включва листа и маркери)

 

18.00

2.

Прожектор

60.00

90.00

 

2.1. екран

12.00
при ползване на прожектор – безплатно

3.

Notebook

30.00

50.00

 

3.1. достъп до Интернет през БТПП за web и за e - mail .

5.00/ на започнат час

 

3.2. разпечатка на лазерен принтер (черен)

0.10 / страница

 

3.3. разпечатка на цветен принтер

0.80 / страница

4.

Пулт, слушалки и микрофон към кабинката

10.00

18.00

5.

Слушалки

0.70 лв. на 1бр.

1.00 лв. на 1бр.

6.

Система за симултанен превод (цената е без тарифата за преводач)

80.00

100.00

7.

Апаратура за озвучаване

100.00

140.00

8.

Микрофон – безжичен

14.00

20.00

9.

Запис на аудио файл на ПС ( mp 3/ wav ) от уредбата за озвучаване на оригиналния език, на който с говори в залата на носител, предоставен от Клиента.

5.00/на час

10.

При използване на технически средства в сградата на БТПП с изискване за обслужването й от оператор се заплащат следните суми:

 

 

 

10.1. в работно време

48.00

62.40

 

10.2. извън работно време

60.00

78.00

 

10.3. почивни дни

90.00

117.00

 

10.4. официални празници

120.00

156.00

11.

Раздаване на слушалки за симултанен превод (окомплектоване)

20.00 (дневно) на куфар с 50 слушалки

12.1.

Преките членове на БТПП и членовете на СБО при БТПП, които са дали мандат на БТПП, ползват 20 % отстъпка от цената на услугите от т. 3 до т. 11 чл. 13 от Тарифата на БТПП.

12.2.

На членовете на СБО при БТПП, които са дали мандат на Палатата, се предоставя право да ползват четири пъти годишно безвъзмездно услугите от т.3 до т.11 на чл.13 от Тарифата на БТПП за провеждане на свои мероприятия.

12.3.

Преференцията по т.12.2. може да се ползва, ако мероприятието е в рамките на работното време на БТПП.

ЗАБЕЛЕЖКА :

  1. Цените са минимални и се уточняват с договор/заявка за ползване в зависимост от изискванията на ползвателя.
  2. Възможност за договаряне на отстъпки при сключване на договори за наем на зали и техника, когато сумите надвишават 1 000.00 лв. - 5 %; 2 000.00 лв. - 10 % или има насрещна престация от страна на наемателите.
  3. След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час по 10% за всяка една услуга по точките – 1, 2, 3 (без подточките 3.1., 3.2., 3.3.), 5, 6, 7, 8 и 11.

Чл. 15. Реклама в БТПП  

No

вид на услугата

в лева с вкл. ДДС

1.

Рекламни материали в заглавната страница на БТПП и/или в следващи страници:

 

2.

за преки членове на БТПП със стандартен пакет – 15% отстъпка
за преки членове на БТПП с разширен пакет – 20% отстъпка
за членове на съвета на БО при БТПП – 10% отстъпка.

важи за всички позиции надолу

3.

Рекламен банер с препратка към уеб сайт на клиента в банер зоната на сайта

350.00/месец

4.

Рекламно съобщение в рубрика "Новини" - в рамките на 200 символа текст с препратка към страница с пълната информация за събитието 320.00/месец

5.

Link в раздела „Полезна информация”

 

 

      - за 6 месеца

12.00

 

      - за 12 месеца

24.00

6.

Link с лого на фирмата в раздела „Полезна информация”, Търговски каталог и други страници

 

 

      - за 6 месеца

96.00

 

      - за 12 месеца

160.00

 

Отстъпки:
На 3 страници за еднакъв период – 5% от общата сума
На 5 страници за еднакъв период – 10% от общата сума

 

7.

Реклама в електронния бюлетин Инфобизнес

 

 

в специализирана рекламна страница

 

 

      - 120 х 60 px

90/месец

 

      - 120 х 90 px

100/месец

 

      - 180 х 150 px

170/ месец

 

      - 300 х 250 px

250/месец

 

      - други размери

по договаряне

        - Реклама в банерна зона с размери 190 х 90 px за месец 150/месец

 

директна реклама в съответната статия от бюлетина

 

 

      - 120 х 60 px

70/месец

 

      - 120 х 90 px

80/месец

 

      - 180 х 150 px

140/ месец

 

      - 300 х 250 px

200/месец

 

      - други размери

по договаряне

8.

Начин на плащане на определените по чл. 15 т.т. 1-7 месечни такси

 

 

Месечната такса се предплаща.

 

 

При предплащане се предоставят следните отстъпки:

 

 

      - за 3-месеца

5%

 

      - за 6-месеца

10%

 

      - за 9-месеца

15%

 

      - за 1 година

20%

9.

Реклама на продукти или услуги на щанд в залата на партера на Палатата :

24.00 лв/за 10 дни

 

ЗАБЕЛЕЖКА към т. 9 : Преките членове на БТПП ползват щанда с отстъпка 20% от цената, както следва:

  1. За преките членове, избрали минимален пакет от услуги и платили годишен членски внос - за срок от 10  дни ;
  2. За преките членове, избрали стандартен пакет от услуги и платили годишен членски внос - за срок от 20 дни ;
  3. За преките членове, избрали разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос - срок от 30  дни .

10.

Изпращане на съобщение до групите на БТПП за събития на фирма

350 лв.

11.

За набиране на клиенти за публикуване на рекламни банери на различните езикови версии на сайта на БТПП и бюлетин Инфобизнес  - РТПП, чуждестранните и смесените палати получават 50% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.

За набиране на клиенти за разработване на Web-страници, публикуване на Web-страници, включване на фирми в Каталози, публикуване на рекламни банери на сайта на БТПП  и на бюлетин Инфобизнес - фирми извън БТПП получават 20% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.

За набиране на клиенти за разработване на Web-страници, публикуване на Web-страници, включване на фирми в Каталози - РТПП получават 20% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.

 

вид на услугата

цени в лева с вкл. ДДС

12.

Рекламен слайд на плазмен екран в централното фоайе на БТПП :

1 работен ден

5 работни дни

10 работни дни

1 месец

повече от 1 месец

20.00

80.00

150.00

300.00

по договаряне

Настоящата тарифа е утвърдена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 24 януари 2012 г. с Протокол № 73/2-2012 и влиза в сила от 1 февруари 2012 г. Изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 2 април 2013 г. с Протокол № 108/10-2013 и влиза в сила от 8 април 2013 г.Изменена и допълнена с  решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 14 май 2013 г. с Протокол № 110/12-2013 и влиза в сила от 1 юни 2013 г.
Чл. 17 в Тарифата е изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.10 във във връзка с решение на УС от 07.03.2013 г. по чл.25, ал.1, т.9 от Устава на БТПП на 23 юли 2013 г. с Протокол №113/15-2013 и влиза в сила от 1 август 2013 г.Чл.9, ал.1 в Тарифата изменен и допълнен с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 15 юли 2014 г. с Протокол № 3/18-2014 и влиза в сила от 1 август 2014 г.
Допълнена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП  решение 1 на т. 2.1 на заседание на Изпълнителен съвет на 9 октомври 2014 г. с  Протокол № 10/25-2014 и влиза в сила от датата на приемане.Настоящата Тарифа е изменена и допълнена в Чл.1, т.15, ал.1, б. А и Б; - Чл.3, т.6, б.А и Б и т.7, б. А и Б и т. 8; и Чл.5, ал.3, т.1, на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2 на заседание на Изпълнителен съвет на 11 август 2015 г. с Протокол № 35/18-2015. Промените влизат в сила от 01.09.2015 г.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 26 юли 2015 г. с Протокол № 62/17-2016 и влиза в сила от датата на приемане.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 и 2 на т.1.3. на заседание на Изпълнителен съвет на 13 декември 2016 г. с Протокол № 74/29-2016 и влиза в сила от 1 януари 2017 г. Изменена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение на 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 17 януари 2017 г. с Протокол 76/1-2017 г. (заличен чл.9 от Тарифата – услуги на Съвет GS1 България). Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.3. от Протокол № 107/6-2018 на заседание на Изпълнителен съвет на 7 март 2018 г. и влиза в сила от същата дата. На основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП, на заседание на Изпълнителен съвет на 9 май 2018 г.от Протокол № 111/10-2018, Тарифата е допълнена с решение 1 на т.1.1 и изменена с решение 2 на същата точка (в чл.12, ал.4 – до актуализация на данните). Приетите изменения и допълнения на 9 май 2018 г., влизат в сила от същата дата. Изменена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП, с решение 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет от Протокол 115/14-2018 на 26 юни 2018 г.
Допълнена с решение 3 по т.1.1. на Изпълнителния съвет от 4 септември 2018 г. (Протокол 119/18-2018), в сила от 17.09.2018 г.
Изменена и допълнена, на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТП,  с решение 1 на т.1.3 от Протокол № 123/22-2018 г. . Влиза в сила от 1 декември 2018 г.

Данни необходими за извършване на банков превод:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, пл.”Света Неделя” № 7, София