Цени на предлаганите интернет услуги

Тарифата влиза в сила от 17.01.2017 г.
Изм. и доп. на 9 май 2018 г.

Чл. 12.

Предоставяне на Интернет-услуги :

в лева с включен ДДС
(1)     Изработване на WWW страница/сайт на клиент на БТПП (РТПП) и поддържане - актуализация, публикуване  
1.

      - Изработване на WWW страница, включваща текст до 1000 думи, лого, стандартен фон на страницата

48.00 лв.
2.

      - Изработване на WWW сайт

 
2.1. включва до 3 свързани страници, лого, специален фон, 3 снимки, текст до 4000 думи
120.00 лв.
2.2. над посочената конфигурация по договаряне
3. Включването на специален фон на страница, графики, снимки, анимация, електронен формуляр и др. по договаряне
4. Актуализация на WWW страница по договаряне
5. Публикуване на WWW страница/сайт  
 

      - 500Kb

9.60 лв./месец
 

      - от 501Kb до 1Mb

12.00 лв./месец
 

      - от 1.1Mb до 10Mb

24.00 лв./месец
 

      - над 10Mb

по договаряне
6.1. Разработване на банер  
 

фиксиран размер 320x130 px

 
 

      - статичен

250.00 лв. Плати
 

      - анимиран

320.00 лв. Плати
 

фиксиран размер 320x63 px

 
 

      - статичен

150.00 лв. Плати
 

      - анимиран

290.00 лв. Плати
 

фиксиран размер 158x63 px

 
 

      - статичен

85.00 лв. Плати
 

      - анимиран

150.00 лв. Плати
 

фиксиран размер 158x50 px

 
 

      - статичен

80.00 лв. Плати
 

      - анимиран

100.00 лв. Плати
  за други размери по договаряне

   (2)     Клиент на БТПП по некомутируема линия в сградата на БТПП:

Достъп

трафик

в лева с вкл. ДДС

международен и BG peering

неограничен

30.00/месец

   

вид на услугата

в лева с вкл. ДДС

   (3)    Поддържане само на E-mail адрес на сървера на БТПП 3.60/месец

 

Регионалните ТПП получават безплатно поддържане на E - mail адрес на сървера на БТПП

 

   (4)       Електронен вариант на годишник “България - Търговски каталог” в Интернет
(ЗАЛИЧАВА ДО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ В КАТАЛОГА):

Чл.13. Ползване в зала на БТПП на техника за озвучаване, симултанен превод и мултимедийна презентация от външни клиенти на БТПП.

No

вид на услугата

цени в лева с вкл. ДДС

 

 

до 4 часа

до 8 часа

1.

Шрайбпроектор

14.00

26.00

2.

Флипчарт (цената включва листа и маркери)

 

18.00

3.

Прожектор

60.00

90.00

 

3.1. екран

12.00
при ползване на прожектор – безплатно

4.

Notebook - CD-ROM

30.00

50.00

 

4.1. достъп до Интернет през БТПП за web и за e - mail .

5.00/ на започнат час

 

4.2. разпечатка на лазерен принтер (черен)

0.10 / страница

 

4.3. разпечатка на цветен принтер

0.80 / страница

5.

Пулт, слушалки и микрофон към кабинката

10.00

18.00

6.

Слушалки

0.70 лв. на 1бр.

1.00 лв. на 1бр.

7.

Система за симултанен превод (цената е без тарифата за преводач)

80.00

100.00

8.

Апаратура за озвучаване

100.00

140.00

9.

Микрофон – безжичен

14.00

20.00

10.

Запис на аудио файл на ПС ( mp 3/ wav ) от уредбата за озвучаване на оригиналния език, на който с говори в залата на носител, предоставен от Клиента.

5.00/на час

11.

При използване на технически средства в сградата на БТПП с изискване за обслужването й от оператор се заплащат следните суми:

 

 

 

11.1. в работно време

48.00

62.40

 

11.2. извън работно време

60.00

78.00

 

11.3. почивни дни

90.00

117.00

 

11.4. официални празници

120.00

156.00

12.

Раздаване на слушалки за симултанен превод (окомплектоване)

20.00 (дневно) на куфар с 50 слушалки

13. 1.

Преките членове на БТПП и членовете на СБО при БТПП, които са дали мандат на БТПП, ползват 20 % отстъпка от цената на услугите от т. 3 до т. 12 чл. 13 от Тарифата на БТПП.

2.

На членовете на СБО при БТПП, които са дали мандат на Палатата, се предоставя право да ползват четири пъти годишно безвъзмездно услугите от т.3 до т.12 на чл.13 от Тарифата на БТПП за провеждане на свои мероприятия.

3.

Преференцията по т.13.2. може да се ползва, ако мероприятието е в рамките на работното време на БТПП.

ЗАБЕЛЕЖКА :

  1. Цените са минимални и се уточняват с договор/заявка за ползване в зависимост от изискванията на ползвателя.
  2. Възможност за договаряне на отстъпки при сключване на договори за наем на зали и техника, когато сумите надвишават 1 000.00 лв. - 5 %; 2 000.00 лв. - 10 % или има насрещна престация от страна на наемателите.
  3. След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час по 10% за всяка една услуга по точките – 1, 2, 3, 4 (без подточките 4.1., 4.2., 4.3.), 5, 6, 7, 8, 9 и 11.

Чл. 15. Реклама в БТПП  

No

вид на услугата

в лева с вкл. ДДС

1.

Включване на рекламни материали в заглавната страница на БТПП и/или в следващи страници:

 

2.

за преки членове на БТПП със стандартен пакет – 15% отстъпка
за преки членове на БТПП с разширен пакет – 20% отстъпка
за членове на съвета на БО при БТПП – 10% отстъпка.

важи за всички позиции надолу

3.

Публикуване на банер с препратка към web site с място на публикуване:

 

 

а)1-ва страница

 

 

      - 160 х 120 px

450.00/месец

 

      - 200 х 50 px

370.00/месец

 

      - 160 х 65 px

250.00/месец

 

      - 120 х 50 px

180/месец

 

      - за други размери

по договаряне

 

 

 

 

б)на други страници

 

 

      - 178 х 100 px

140/месец

 

      - 178 х 50 px

90/месец

 

      - 80 x 80 px

70/месец

 

      - за други размери

по договаряне

4.

Публикуване на рекламно съобщение в рубрика „Новини” на заглавната страница в рамките на 200 символа текст с препратка към подстраница с пълната информация за събитието

320 /месец

5.

Включване на Link в раздела „Полезна информация”

 

 

      - за 6 месеца

12.00

 

      - за 12 месеца

24.00

6.

Включване на Link с лого на фирмата в раздела „Полезна информация”, Търговски каталог и други страници

 

 

      - за 6 месеца

96.00

 

      - за 12 месеца

160.00

 

Отстъпки:
На 3 страници за еднакъв период – 5% от общата сума
На 5 страници за еднакъв период – 10% от общата сума

 

7.

Реклама в електронния бюлетин Инфобизнес

 

 

в специализирана рекламна страница

 

 

      - 120 х 60 px

90/месец

 

      - 120 х 90 px

100/месец

 

      - 180 х 150 px

170/ месец

 

      - 300 х 250 px

250/месец

 

      - други размери

по договаряне

 

директна реклама в съответната статия от бюлетина

 

 

      - 120 х 60 px

70/месец

 

      - 120 х 90 px

80/месец

 

      - 180 х 150 px

140/ месец

 

      - 300 х 250 px

200/месец

 

      - други размери

по договаряне

8.

Начин на плащане на определените по чл. 15 т.т. 1-7 месечни такси

 

 

Месечната такса се предплаща.

 

 

При предплащане се предоставят следните отстъпки:

 

 

      - за 3-месеца

5%

 

      - за 6-месеца

10%

 

      - за 9-месеца

15%

 

      - за 1 година

20%

9.

Реклама на продукти или услуги на щанд в залата на партера на Палатата :

24.00 лв/за срок (период) от 10 дни

 

ЗАБЕЛЕЖКА към т. 9 : Преките членове на БТПП ползват щанда с отстъпка 20% от цената, както следва:

  1. За преките членове, избрали минимален пакет от услуги и платили годишен членски внос - за срок от 10  дни ;
  2. За преките членове, избрали стандартен пакет от услуги и платили годишен членски внос - за срок от 20 дни ;
  3. За преките членове, избрали разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос - срок от 30  дни .

10.

Изпращане на съобщение до групите на БТПП за събития на фирма

350 лв.

11.

За набиране на клиенти за публикуване на рекламни банери на различните езикови версии на сайта на БТПП и бюлетин Инфобизнес  - РТПП, чуждестранните и смесените палати получават 50% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.

За набиране на клиенти за разработване на Web-страници, публикуване на Web-страници, включване на фирми в Каталози, публикуване на рекламни банери на сайта на БТПП  и на бюлетин Инфобизнес - фирми извън БТПП получават 20% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.

За набиране на клиенти за разработване на Web-страници, публикуване на Web-страници, включване на фирми в Каталози - РТПП получават 20% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.

 

вид на услугата

цени в лева с вкл. ДДС

12.

Рекламен слайд на плазмен екран в централното фоайе на БТПП :

1 работен ден

5 работни дни

10 работни дни

1 месец

повече от 1 месец

20.00

80.00

150.00

300.00

по договаряне

 

Данни необходими за извършване на банков превод:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, пл.”Света Неделя” № 7, София