Електронно издание на в-к "Дневник"
12 май 2003

Тръгна електронен пазар на инвестиционни проекти

Система за електронно класиране на инвестиционни проекти вече предлага на интернет-страницата си Българската търговско-промишлена палата. Оценяването става автоматично по критерии на Световната банка, съобщи председателят на палатата Божидар Божинов.

Целта е компаниите да се научат сами да оценяват шансовете си за успех пред кредитните институции. Банките пък ще сверяват проектите, които кандидатстват пред тях за кредитиране с това, което се предлага на целия пазар. Проектът на палатата се подпомага и от Корпоративна банка. Авторите на бизнес идеята сами попълват по електронен път данните за проекта и за компанията, а електронната система присъжда точки като максимумът е сто. Седемдесет процента от оценката се формират от параметрите на самия проект, 20% - от данните за компанията, и 10% - за мениджмънта. Бизнесмените трябва да попълват данни за годишните си приходи, оборот, собствен капитал, пазари, притежават ли системи за качество. При представянето на проекта се посочва в каква степен той решава проблемите на безработицата, дали има екологичен ефект и каква част от сумата е от собствени средства.

Специални бонуси се предвиждат за инвестиции в 117-те общини с нулев данък върху печалбата. Сред критериите за оценка е наличие на документи за интелектуална собственост по проекта, сроковете за изпълнението му, необходимия брой лицензи и разрешителни за осъществяването му, пазарния дял след приключването на проекта и средната годишна възвращаемост на средствата.

Само за две седмици в новата база данни са въведени девет проекта. Най-голям брой точки - 57 е събрал този за геотермална електроцентрала на "Микс 2000" ООД. Други предложения са за изграждане на помпена станция за поливно земеделие и рибарници, на електропреносна мрежа и довършване на гребна база на река Харманлийска, за добив и преработка на чакъл за изграждане на ВЕЦ. До края на 2003 г. включването с проекти в базата данни и достъпът до тях са безплатни. Експертна група ще проверява достоверността на данните, посочени от фирмите, за да няма злоупотреби. Амбицията на палатата не е да въздейства на банките и да оценява инвестиционния риск, а да ориентира бизнесмените доколко самооценката им се припокрива с тази на банките, каза Божинов.

Базата данни е достъпна на български и английски. Всяка година ще се издава и брошура "Топ 100 инвестиционни проекти". Подобна електронна система поддържа Агенцията за чуждестранни инвестиции, но тя е само в английска версия и не прави оценки.