В-к "ПАРИ"
20 февруари 2003

Бием Европа по оптимистични очаквания за бизнесклимата

Пред нас е само Словения, немците са най-големи песимисти

БЪЛГАРСКИТЕ фирми са с най-оптимистични очаквания в цяла Европа за бизнесклимата тази година, като пред нас е само Словения, а след нас Румъния. Това сочи проучване на икономическата среда за 2003 г. на Асоциацията на европейските палати в Брюксел. Изследването обхваща 100 хил. фирми от 25 европейски държави. У нас Българската търговско-промишлен а палата (БТПП) е анкетирала 600 фирми. Като цяло прогнозите на изследваните 25 европейски държави показват слаб оптимизъм спрямо предходния период. Това се дължи на по-ниското ниво на растеж в сравнение с периода преди 2002 г., както и на бавното възстановяване на американската и японската икономика, казаха още от БТПП. За страните членки на ЕС показателят на очаквания бизнесклимат.

КОМЕНТАРЪТ
Причима за високия оптимизъм се дължи на недобрата информираност на нашите компании за процесите в Европейския съюз, обясни Цветан Симеонов, зам.-председател на БТПП.

ОЧАКВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ ЗА БИЗНЕС КЛИМАТА У НАС (В БАЛАНСОВИ ЧИСЛА)
 

Очакване

Резултат

2001
2002
2003
36.59
44.4
0.9 -
9.5