В-к "Пари+"
14 юли 2003

Митническите такси ще се събират на едно гише

КРАЙ на контрабандния внос на стоки през българо-турската граница - това си пожелаха двата съвета БУЛПРО и ТУРКПРО, след като подписаха общ меморандум за подобряване на контрола и обслужването на българо-турската граница. Целта е, без да се правят големи инвестиции, да се изгради една обща митническа система, чрез която да се намали контрабандният внос и митническите измами и да се съкрати времето за преминаване на ГКПП.

Според Георги Чернев, зам.-председател на Българската търговско-промишлена палата и председател на БУЛПРО, опростяването на процедурите на границите ще увеличи стокообмена между България и Турция и транзита през България, от което приходите в държавния бюджет ще се увеличат. Въпросът с бавната процедура при преминаване на границата се определя като най-сериозния проблем и от турската делегация. Браншовите организации на съседите недоумяват как е възможно в определени дни на ГКПП Капитан Андреево да се обработват по 700 камиона, а през други - едва 400. Ако не се реши бързо, този проблем ще нараства в бъдеще, защото се очаква значителен трафик на стоки към възстановяващ се след войната Ирак.

В меморандума се предвиж-да събирането на граничните такси да става на едно гише. Това означава, че различните видове контрол на ГКПП като дезинфекция, ветеринарен контрол, контрол на агенция Пътища, мерене на теглото на камионите и други ще се извършват, без да се събират такси на мястото на контрола от отделните институции. Техните служители ще отбелязват на хартиен носител или по електронен начин, че контролът е изкато всички необходими контроли са извършени, ще се събират необходимите такси наведнъж.

Двете страни се договориха още за подобряване на контрола върху истинността на издаваните документи, като се подпечатват от търговско-промишлените палати на двете държави. Информацията за заверените документи ще се изпраща предварително на граничните пунктове, за да може контролът да се осъществява по-лесно.

Беше възприета идеята за стандартизиране на митническите документи според европейските изисквания, а на транспортните фирми, които нямат търговски документи, ще се отнема правото да минават границата след 30 август тази година. Пряката полза за българските производители от подписания меморандум е, че ще се ограничи контрабандата на евтини турски стоки, които подбиват цените на нашите.