В-к "Сега"
17 август 2000 г

До половин час за ветеринарна проверка на границата

Пътниците могат да внасят безмитно 50 пури и литър алкохол

Ветеринарномедицинският и фитосанитарният контрол отнемат най-много време на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). Проверките обаче не трябва да надвишават половин час, е записано в Наръчника за преминаване на ГКПП на България, който официално бе представен вчера в Българската търговско-промишлена палата.

Далеч по-бързо трябва да се проверяват различните митнически документи. В повечето случаи проверката на различните бумаги не бива да надвишава 3-5 минути. За контрол на паспортите, както на българските, така и на чуждите граждани, са заделени по 3 минути. Най-кратко е времето за дезинфекция на моторните превозни средства, които вли-зат в страната - 1 минута.

Физическите лица, които влизат в България, имат право да внесат безмитно например 50 пури, литър твърд алкохол и др. Всички правила, документи и такси пътуващите могат да научат от новата справочна книжка. Освен в търговската палата и регионалните ведомства помагалото ще може да се намери и чрез разпростра-нителската мрежа на из-дателство "форКом". Цената му е 24,84 лв. Освен това наръчникът ще бъде раздаден на министерствата и посолствата с идеята занапред да подкрепят по-добни начинания.

До края на годината ще излезе и следващо издание, но то ще бъде и на английски език, обеща зам,-шефът на БТПП Георги Чернев. Той каза, че при евентуални нарушения пътниците могат да сигнализират съответните институции. Надеждите са до края на годината митниците да бъдат компютризирани и да спре източването на ДДС, фактурирането и представянето на по-ниски митнически облагаеми стойности, които ощетяват бюджета.

В момента България има 28 ГКПП-та, а след изграждането на новите пунктове броят им трябва да нарасне до 49, заяви проф. Марин Деведжиев.