Четвъртък, 09 Септември 2010 10:43
Препратка към сайта

БТПП иска още да бъдат намалени публичните разходи

budget_1 БТПП се обяви против заложения в бюджета за 2011 година дефицит от 2,5 на сто. Работодателската организация настоява за балансиран бюджет за догодина и нулев дефицит и смятат, че той може да се постигне с допълнително свиване на разходите в публичния сектор. От палатата се обявиха и срещу вдигането на минималната работна заплата от 240 на 270 лева.

От организацията изразиха притеснения и за намеренията да се вдигне ДДС в туризма от 7 на 14 %. Подобна стъпка ще се отрази негативно на бранша, обясни Цветанов. Работодателите предлагат мерки за облекчаване на мелките и средни фирми.

От БТПП представиха и резултати от проучване сред бизнеса, според което най-големият проблем и пречка в дейността им е броят на лицензионните режими и процедурите по издаването им. Трудности има и в сферата на обществените поръчки, напомниха от работодателската оргнизация. Според анкетираните корупцията и бюрокрацията може да се преодолее най-вече черз създаване на единни информационни системи.

   

четвъртък, 9 сеп 2010 г.
Препратка към сайта

Държавата не спази обещанието да върне парите на бизнеса

Бойчо Попов

Правителството не изпълнява част от антикризисните мерки. Изплащането в пълен размер на задълженията на държавата към частния сектор така и не се случи, както и приватизацията чрез борсата на миноритарни държавни дялове, смята председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Г-н Симеонов, кои аспекти на предложената от финансовото министерство макрорамка на бюджет 2011 г. не са приемливи от гледна точка на Българската търговско-промишлена палата?

Нивото на основните данъци остават непроменени. С удовлетворение приемаме това, че не се предвижда и други данъци да бъдат променяни. Това, че някои акцизи ще бъдат повишени, като че ли не е толкова обезпокоително. По-тревожно за нас в проекта е увеличането на сроковете за амортизация на определени елементи от имуществото на фирмите. Ясен пример са компютрите, които се амортизираха, а по новото предложение те ще се амортизират за три години. Това според нас не е антикризисна мярка, а е нещо, което ще увеличи натиска и ще намали възможността на фирмите да обновяват своите технологии.

Споменахте, че сте доволни от невдигането на основните данъци, но се очаква ДДС на някои туристически услуги да се повиши. Бяхте ли изненадани от това предложение и как ще се отрази то на бранша?

Най-неприятното в това предложение е точно изненадата. Такива неща трябва да се извършват със задълбочен анализ и с участието на неправителствените организации като във всяка нормална демократична държава. В случая това беше сериозна изненада. Ясно е, че имаме ангажименти към ЕС, но също така е ясно, че когато се правят изменения, те трябва да започват с добра подготовка и анализ на въздействието, както се изисква при всички нормативни актове в ЕС.

Как бизнесът гледа на предложението на социалния министър Тотю Младенов за увеличение на минималната работна заплата от 240 на 270 лв.?

Увеличението, което се предлага е сериозно. Същевременно не е малък броят на работниците и служителите - около 50 000 дущи с обявена минимална работна заплата, така че не е за пренебрегване това увеличение от 240 на 270 лв. Има и още един елемент - сумата, която ще получи НОИ, е по-малка от сумата за допълнителните разходи само на държавната администрация за увеличение на работните заплати. Аз не виждам логика в това действие. По-добре е по-малката сума, която ще се събере, да бъде като разход и субсидия на НОИ в тоя момент, вместо да се увеличава МРЗ и да се правят по-големи разходи.

Почти половин година мина, откакто беше приет дългият списък с антикризисни мерки. Има ли вече ефект от него? Кои от тях работят и кои бяха позабавени?

Антикризисната мярка „Изплащане в пълен размер", както е записано в 24 точка на мерките, не се случи. Продължава да съществува единствената възможност за получаване на тези средства със 7% по-нисък размер. Това е съществено отклонение и ние не бихме искали то да продължава. Второто нещо, което не се случи, това е приватизиране на миноритарните дялове на държавата чрез фирмите и то чрез фондовата борса. Друго неизпълнение е увеличението на авансовите плащания към фирми и граждани, които изпълняват проекти, до 40%. Знаем, че съвсем скромно увеличение до 30% бе направено, и то за плащания към общините. А те не са основният ползвател на проекти. Ние очакваме и истинският резултат от усвояване на европейските средства да бъде и по програмите Конкурентноспосбност.

Има ли начин да се свият още повече обществените харчове, особено в някои ведомства?

Убедени сме в това и начинът това да се случи е разписан в същите тези мерки. Това е широкото използване на електронното правителство. Сроковете са това лято, оба1е съществен напредък не е отчетен. Ние бихме желали там да има ускоряване, защото това ще даде възможност да се намалят разходите за административно обслужване и да се ограничи корупцията и корупционният натиск.

Вече повече от година измина, откакто ГЕРБ е на власт. Какво от записаното в предизборната си програма не успяха да изпълнят управляващите?

Понеже сме на тази тема, няма да пропусна да спомена един важен елемент, който се забавя. Това е ограничаване на преразпределителната роля на бюджета. Първата година е наистина неуспешна в тази насока, защото преразпределителната роля на бюджета при 39% за 2009 г. се очертава за 2010 г. да бъде 41%, при обещани 35% в предизборната програма на ГЕРБ. Окуражителен е новият бюджет, в който за следващата година се предвижда тази роля заради успоредното действие на намаляване на административните разходи и увеличаване на приходната част на бюджета неговата преразпределителна роля да се свие под 37%.

Вчера народните представители приеха нов закон, според който се ограничават кешовите разплащания. Как гледа бизнесът на това решение?

Бизнесът в светлата си част няма нужда от такива специални нормативни актове, за да се изпълняват тези нормативни актове. Ние от години плащаме трудовите възнаграждения чрез банки, по сметки. Считаме, че това е добра мярка за изравняване на условията за конкуренция във всички сфери. Нека всички да използват този начин, който е по-светъл и който работниците не оценяват в момента, защото се вглеждат в 20-те стотинки, които банките ще удържат при теглене и плащане, но в случая те също са заинтересовани, защото няма по-сигурен начин за тях да докажат, че трудовите им възнаграждения не са изплатени и съответно да търсят обезщетение за това.

Какви са най-честите проблеми, които предприемачите срещат напоследък?

Предприемачите са неудовлетворени от това, че сроковете, разписани в нормативните актове, не се спазват о т администрацията. Основно направление е спазване на закона за опростяване на административните процедури и неизискването на доказване на факти, които се намират под контрола на информационни бази данни, контролирани от държавата. Това се отнася за свидетелства за съдимост, за платени данъци. Въпреки подобрената събираемост от НАП има голям дефект от работата им - често платени задължения към фиска не са разнесени по съответните партиди и всеки път, когато трябва да доказваме, че сме платили данъци, се разнасят повторно документи, губи се време.

Цялото интервю с председателя на БТПП Цветан Симеонов гледайте във видеото на адрес http://www.bnews.bg/article-15013!

   

09 Септември 2010 15:20, Аделина Марини, София
Препратка към сайта

Бизнесът иска чиновниците да влязат в 21-ви век

Вероятно няма да е изненада за никого, че бизнесът настоява да може да подава всякакви документи по интернет, както и да може да ползва експресна поръчка за всяка услуга, която държавата или местните администрации предоставят, дори и това да означава по-високи разходи. Основният мотив - времето е пари. Това става ясно от проучване, проведено сред членовете на Българската търговско-промишлена палата през август тази година, базирано на въпросници. Резултатите от отговорите на въпросника на БТПП показват, че най-голям проблем за фирмите са липсата на връзка между съществуващите публични регистри, липса на обслужване на едно гише и неспазване на сроковете за административно обслужване.

60 на сто от анкетираните са поискали създаването на единни и свързани помежду си централизирани информационни системи. Половината от запитаните пък искат прекратяване на практиката на нетърсене на отговорност за неточно изпълнение или за неизпълнение на задължения от страна на държавната и общинските администрации. За 38 процента проблем е невъзможността за административно обслужване по интернет. Както при подобно проучване на БТПП през 2006 г., така и тази година фирмите са посочили като проблем отсъствието на прозрачност в работата на държавната и общинската администрация при провеждането на процедурите и възлагането на обществени поръчки, концесии и др.

Към резултатите от анкетата БТПП прилага и някои от най-ярките коментари на фирмите, свързани с техен лош опит от работа с администрацията. Най-честото оплакване е, че за издаването на документ, който на практика се принтира директно от компютъра, трябва да се чака с дни. "Добър пример е и данъчна служба Връбница: за да получим данъчна оценка се попълва декларация за земята, но тя пък се заверява в общината - на друг адрес и отнема 14 дни. От там пък ни връщат, защота бланките се взимат от дан. служба. Въпреки че има експресна данъчна оценка, няма експресна заверка на декларацията за земята. За тази заверка пък трябва скица - Заверка на скица - 14 дни, но служителката е в отпуска, така че да отидем след месец", разказва потърпевш. 

И още: "При днешните технологии е възможно издаване на документ в рамките на 5 минути - например чл.87 наличие или липса на задължения. Вместо това се налага да чакаме 7 дни. Това е и повод за корупция. Нямам против да заплатя по-висока такса за експресната процедура. Такава трябва да има за всеки документ. Ходим и се молим на служителите от данъчна служба като просяци или с подаръци в пликчета. Има и много отзивчиви, но не може да се разчита".

"От друга стана липсата на сериозен механизъм за оценка на работата на служителите, респ. "връзване" на заплащането с конкретните резултати са нещо, което Кабинетът трабва да разреши в спешен порядък. Значението на системи за обратна връзка, като тази в община Търговище (награда на Европейския институт за публична администрация), е пренебрегнато, а именно те са "ключът" към реорганизация с отчитане на фактора Потребител".

Повечето коментари са гневни и неприемащи за нормално в 21-ви век администрацията да работи така, както допреди 20 години: разкарването за купища документи, които може да бъдат изпратени междуинституционално за секунди по електронен път; искането на хартиени копия на десетки документи, чиято целесъобразност не е изяснена, но се налага заради правилници, наредби и други нормативни документи.

Не е изненада също и искането администрацията да се намали със 70% и след това да се подберат постепенно млади и образовани хора. "Държавната администарция трябва да се обучи, така че АКО ГО НЯМА БИЗНЕСА и ГРАЖДАНИНА – и ТЯХ НЯМА ДА ГИ ИМА. Досега се прилага КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – борба да се заеме мястото, т.е. да мине назначението, т.е да назначим НАШЕТО момче/момиче и след това шапка на тояга – т.е. БЕЗХАБЕРИЕ, БЕЗОТГОВОРНОСТ пред НАРОД и ДЪРЖАВА".

Всъщност, лошата новина от това проучване сред бизнеса е, че резултатите от него не се различават особено много от предишните анкети. Това означава, че независимо от многото говорене за оптимизация на държавната администрация, за реформи, за съкращаване на разходите, не е направена и малка крачка към постигане на повече ефективност. А, повече ефективност би означавала не просто улеснение за бизнеса, то би означавало и повече събрани приходи, повече бизнес активност и повече прозрачност и от двете страни - администрацията и бизнеса.

Все неща, които ги пише в учебниците по икономика. Явно обаче е по-лесно да се чака да се види дали ще се повтори гръцкият сценарий и у нас (голяма част от който се дължи именно на раздутата и неефективна администрация), отколкото да се предприемат драстични реформи, дори това да означава стотици хора да останат на улицата. Освен това, компютрите не приемат пликчета, нали?!