Хоризонт Цветан Симеонов: Не сме по-негативно настроени от министъра на икономиката
2 август 2010 17:04    Препратка към сайта

 

© Снимка: БГНЕС

 
 Интервю на Диана Янкулова с Цветан Симеонов  
Бях един от първите, които седнаха в залата и очакваха да чуят отчета на министъра на икономиката, енергетика и туризма Трайчо Трайков за първата година от управлението му поради две причини, заяви в предаването "Нещо повече" Цветан Сименонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). "Първата причина е, че имаме сравнително добро сътрудничество с това министерство и втората е, ... че въпреки постоянния диалог, който водим, все още се появиха неща, които ние не знаем за тяхната дейност и които също имат положителен ефект върху бизнеса", каза Симеонов.

Според него при общо запазване на макрорамката би трябвало да има добри икономически резултати за България. "Не сме по-негативно настроени от министъра на икономиката", посочи той и добави, че диалогът с министерството е добър. "Също така трябва да им отчетем, че за разлика от предишни години - ние винаги сме били в добро сътрудничество с министерството на икономиката, но ... сега като че ли го чувстваме като един съюзник на бизнеса не само тогава, когато го помолим или поискаме от него да подкрепи определени позиции, а дори тогава, когато изрично не сме ги помолили, радваме се, че заемат позиция, която е изгодна за бизнеса. Ще спомена само различната позиция на министерството по увеличаването на процента на ДДС, различната позиция на министерството тогава, когато имаше идеи да се увеличат наказателните лихви от 10 на 20% и много-много други случаи ... Ние чувстваме министерството като министерство, което мисли с бизнеса заедно и не му е безразлично какво ще се случи с бизнеса, не гледа от своите теснопартийни държавни политически интереси", обясни председателят на УС на БТПП.

Според него министерството все още е далеч от еталона за бърза реакция. "Но все пак отчетът бе добър повод да видим, че много от нещата, които сме предложили, даже без да ни уведомят, че са ги възприели, сега отчитат някакво изпълнение по тях. Насърчителни са цифрите, които бяха казани за спестяване на разходи от намалена администрация, интересно е това, което се каза за по-добро стопанисване на държавната собственост", смята той.

Очакваме съседни наши страни, които са под сериозен натиск от кризата, да започнат малко по-сериозно прехвърляне на производства тук, защото нещата са спокойни, посочи Симеонов. "Този процес се забави, но се надяваме до края на годината и началото на следващата той да се задвижи с истинската си сила и да покрие нашите очаквания. Като че ли започна леко ... сваляне на лихвите по кредити, респективно по депозиит, но те са свързани нещата, защото ако спаднат лихвите по депозити съвсем естествено и граждани, и фирми ще видят, че вместо да чакат за 3-4-5% лихва по депозита си, по-добре да се захванат с някоя бизнес-идея, която ще им донесе повече", завърши той. 

Колко са членовете на БТПП и усещат ли те успокояването в икономиката, обявено от министър Трайков, защо нямаше наплив на представители на фирми на отчета на министъра, кои сектори почувстваха по-бързо успокоението и ще се отлепят от дъното, какво е отношението на бизнеса към приватизацията и надценен ли е заложеният в бюджета за 2011 г. ръст от около 3,5% можете да чуете в звуковия файл с интервюто с Цветан Симеонов.