52 хиляди страници отчет на БТПП пристигна в Агенцията по заетостта

19 юли 2010 / 12:10     Препратка към сайта

Екипът по управление на проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” днес предаде на Агенцията по заетостта първия междинен доклад по изпълнение на проекта.
Впечатляващият обем от 24 класьора и 20 кашона отчетни документи и доказателствени материали, общо над 52 хиляди страници, изминаха пътя до сградата на Агенцията натоварени на кола-комби, на която багажникът не успя да се затвори. Проектът е предвиден за оценка и практическо предотвратяване на нелоялната конкуренция от т.н. „сив” сектор и за защита правата на заетите лица.

„Жал ми е за всичката тази хартия, която, ако се допускаше да се представя в сканиран вид, щеше да спести много усилия и на държавната администрация, и на екипа на проекта” - каза по този повод ръководителят на проекта г-жа Беата Папазова.

По изпълнението на проекта досега са анкетирани 6337 работодатели и лица от целевите отрасли и региони във важните за малкия и среден бизнес от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно-образователни услуги.

Анкетното проучване на БТПП е най-значителното по обхват от провежданите досега в страната, защото освен по региони, ще възпроизведе степените на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли.

 

 
http://www.profit.bg52 000 страници отчет за „сивия" сектор
19 Юли 2010 | 12:50     Препратка към сайта

Екипът от БТПП по управление на проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" днес предаде на Агенцията по заетостта първия междинен доклад по изпълнение на проекта.
Впечатляващият обем е събран в 24 класьора, 20 кашона отчетни документи и доказателствени материали, от общо над 52 000 страници.
Проектът е предвиден за оценка и практическо предотвратяване на нелоялната конкуренция от т.н. „сив" сектор и за защита правата на заетите лица.
По изпълнението на проекта до сега са анкетирани 6337 работодатели и лица от целевите отрасли и региони във важните за малкия и среден бизнес от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно - образователни услуги.
Анкетното проучване на БТПП е най-значителното по обхват от провежданите до сега в страната, защото освен по региони, ще възпроизведе степените на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли.
Снимка: БТПП

 

 
Заглавна страница52 хиляди страници отчет на първия междинен доклад по проект на БТПП пристигна в Агенцията по заетостта
19.07.2010 12:47:17     Препратка към сайта

Екипът по управление на проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” днес предаде на Агенцията по заетостта първия междинен доклад по изпълнение на проекта. Впечатляващият обем от 24 класьора, и 20 кашона отчетни документи и доказателствени материали, общо над 52 хиляди страници, изминаха пътя до сградата на Агенцията натоварени на кола–комби, на която багажникът не успя да се затвори. Проектът е предвиден за оценка и практическо предотвратяване на нелоялната конкуренция от т.н. сив сектор и за защита правата на заетите лица.

"Жал ми е за всичката тази хартия, която ако се допускаше да се представя в сканиран вид, щеше да спести много усилия и на държавната администрация и екипа на проекта" - каза по този повод ръководителят на проекта Беата Папазова.

По изпълнението на проекта до сега са анкетирани 6337 работодатели и лица от целевите отрасли и региони във важните за малкия и среден бизнес от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно – образователни услуги.

Анкетното проучване на БТПП е най-значителното по обхват от провежданите до сега в страната, защото освен по региони, ще възпроизведе степените на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли.

 

 
TV Europa52 хиляди страници отчет на БТПП пристигна в Агенцията по заетостта
19.юли.2010 / 12:10     Препратка към сайта

Екипът по управление на проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” днес предаде на Агенцията по заетостта първия междинен доклад по изпълнение на проекта.
Впечатляващият обем от 24 класьора и 20 кашона отчетни документи и доказателствени материали, общо над 52 хиляди страници, изминаха пътя до сградата на Агенцията натоварени на кола-комби, на която багажникът не успя да се затвори. Проектът е предвиден за оценка и практическо предотвратяване на нелоялната конкуренция от т.н. „сив” сектор и за защита правата на заетите лица.


„Жал ми е за всичката тази хартия, която, ако се допускаше да се представя в сканиран вид, щеше да спести много усилия и на държавната администрация, и на екипа на проекта” - каза по този повод ръководителят на проекта г-жа Беата Папазова.


По изпълнението на проекта досега са анкетирани 6337 работодатели и лица от целевите отрасли и региони във важните за малкия и среден бизнес от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно-образователни услуги.


Анкетното проучване на БТПП е най-значителното по обхват от провежданите досега в страната, защото освен по региони, ще възпроизведе степените на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли.

 

 
52 хиляди страници отчет на БТПП
19 юли 2010 13:31     Препратка към сайта

София /КРОСС/ Впечатляващият обем от 24 класьора, и 20 кашона отчетни документи и доказателствени материали, общо над 52 хиляди страници, изминаха пътя до сградата на Агенцията по заетостта натоварени на кола-комби, на която багажникът не успя да се затвори, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата. Екипът по управление на проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" предаде на Агенцията по заетостта първия междинен доклад по изпълнение на проекта. Проектът е предвиден за оценка и практическо предотвратяване на нелоялната конкуренция от т.н. "сив'' сектор и за защита правата на заетите лица.
"Жал ми е за всичката тази хартия, която ако се допускаше да се  представя в сканиран вид, щеше да спести много усилия и на държавната администрация и екипа на проекта" - каза по този повод ръководителят на проекта г-жа Беата Папазова.
По изпълнението на проекта до сега са анкетирани 6337 работодатели и лица от целевите отрасли и региони във важните за малкия и среден бизнес от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно - образователни услуги.
Анкетното проучване на БТПП е най-значителното по обхват от провежданите до сега в страната, защото освен по региони, ще възпроизведе степените на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли.
/ЮТ/