Радио България
Вторник, 22 юни 2010 18:31

Евгений Примаков се срещна с членовете на изпълнителния съвет на БТПП

Препратка към сайта

Председателят на Търговско-промишлената палата на Руската федерация Евгений Примаков се срещна с членовете на изпълнителния съвет на БТПП. По време на срещата са били обсъдени широк кръг теми от дневния ред на двустранните отношения между двете палати и за успешните практики за подкрепа най-вече на малкия и средния бизнес и предприемачеството. Това са хората, които могат да помогнат по-лесно да се излезе от кризата, като се създават нови работни места и като се съдейства за навлизане в икономиките на високотехнологични продукти и производства. Около тези въпроси са се обединили председателите на двете палати - Цветан Симеонов и Евгений Примаков, които имат дългогодишно сътрудничество, не само пряко, но и в рамките на деловия съвет на Черноморското икономическо сътрудничество. По време на разговора Симеонов е посочил, че идеята за въвеждането в България на т.н. плосък данък от 10 процента е предложена от БТПП още през 2004 г., като е "копиран" опитът на Руската федерация. Евгений Примаков е споделил положителния опит на Търговско-промишлената палата на Руската федерация, която е успяла да лобира за приемането на законово правило в малките и в средните предприемачески фирми да се правят контролни проверки от държавни органи само в рамките на предварително планиране, за да не се пречи на бизнеса.