17 Юни 2010

България и Словения имат възможности за Публично-частни партньорства

По време на конференция на Българо-словенска търговско-промишлена камара бяха представени редица възможности за реализиране на съвместни проекти свързани с пътища, училища, енергетика и обработка на отпадъци. Основен акцент по време на събитието бяха различни методи за финансиране на публично-частни проекти включително и чрез Европейски структурни фондове, Европейската инвестиционна банка, специализирани програми на ЕС и грантове.

Като най-голяма пречка за успешното реализиране на тези проекти, участниците посочиха липсата на законодателство, което да регулира този тип отношения. Според словенските експерти в момента публично-частното партньорство се възприема, като корупция и е наложително да се работи в посока промяна на общественото мнение. Като основна своя цел, камарата посочиха именно организирането на широки дискусионни форуми, които да стартират диалог между властта, бизнеса и международните експерти.