26.05.2010 14:41:16

Обсъдиха мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система на среща в БТПП

Препратка към сайта

Намаляване разходите на бизнеса за обслужване на социалните и осигурителните плащания чрез въвеждането на единен платежен документ обсъдиха на среща в Българската търговско промишленва палата управителят на НОИ Христина Митрева и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Сега вноските към НОИ са правят чрез пет различни документа, по което се плащат такси.

Срещата с най-голямата работодателска организация бе за представяне на Мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и за подобряване адекватността на пенсиите. Те са предложение на консултативния съвет по пенсионната рефрорма и предстои да бъде внесена за обсъждане в правителството.

В срещата беше коментирана позицията на БТПП за премахване тавана на осигурителните вноски, което задължително трябва да се обвърже с премахване тавана на пенсиите. Управителят на Националния осигурителен институт г-жа Митрева информира, че в близки дни се очаква да бъде публикувана Зелена книга на пенсионните системи в страните от Евросъюза, от където по общи критерии ще бъдат преценявани възможностите за гарантиране на дългосрочна финансова стабилност на пенсионните системи.

   

/Последна редакция: 16:22/
26 май 2010 13:29

Обсъдиха мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система

Препратка към сайта

mitreva_simeonov_btppСофия / КРОСС/ Намаляване разходите на бизнеса за обслужване на социалните и осигурителните плащания чрез въвеждането на единен платежен документ обсъдиха на среща в БТПП  Христина Митрева - управител на НОИ и председателят на БТПП Цветан Симеонов, съобщиха от БТПП. Сега вноските към НОИ са правят чрез пет различни документа, по което се плащат такси.

Срещата с най-голямата работодателска организация бе за представяне на Мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и за подобряване адекватността на пенсиите. Те са предложение на консултативния съвет по пенсионната рефрорма и предстои да бъде внесена за обсъждане в правителството.
В срещата беше коментирана позицията на БТПП за премахване тавана на осигурителните вноски, което задължително трябва да се обвърже с премахване тавана на пенсиите. Управителят на Националния осигурителен институт  Митрева информира, че в близки дни се очаква да бъде публикувана Зелена книга на пенсионните системи в страните от Евросъюза, от където по общи критерии ще бъдат преценявани възможностите за гарантиране на дългосрочна финансова стабилност на пенсионните системи.

   

Написано от Administrator
Wednesday, 26 May 2010 13:06

Мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система обсъдиха Христина Митрева – управител на НОИ и председателят на БТПП Цветан Симеонов

Препратка към сайта

height=267 Намаляване разходите на бизнеса за обслужване на социалните и осигурителните плащания чрез въвеждането на единен платежен документ обсъдиха на среща в БТПП г-жа Христина Митрева – управител на НОИ и председателят на БТПП Цветан Симеонов, съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата.  Сега вноските към НОИ са правят чрез пет различни документа, по което се плащат такси.

Срещата с най-голямата работодателска организация бе за представяне на Мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и за подобряване адекватността на пенсиите. Те са предложение на консултативния съвет по пенсионната реформа и предстои да бъде внесена за обсъждане в правителството.

В срещата беше коментирана позицията на БТПП за премахване тавана на осигурителните вноски, което задължително трябва да се обвърже с премахване тавана на пенсиите. Управителят на Националния осигурителен институт г-жа Митрева информира, че в близки дни се очаква да бъде публикувана Зелена книга на пенсионните системи в страните от Евросъюза, от където по общи критерии ще бъдат преценявани възможностите за гарантиране на дългосрочна финансова стабилност на пенсионните системи.

   

26 май 2010

Обсъдиха мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на пенсионната система

Препратка към сайта

В срещата беше коментирана позицията на БТПП за премахване тавана на осигурителните вноски

Намаляване разходите на бизнеса за обслужване на социалните и осигурителните плащания чрез въвеждането на единен платежен документ обсъдиха на среща в БТПП Христина Митрева – управител на НОИ и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Сега вноските към НОИ са правят чрез пет различни документа, по което се плащат такси.

Срещата с най-голямата работодателска организация бе за представяне на Мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и за подобряване адекватността на пенсиите. Те са предложение на консултативния съвет по пенсионната реформа и предстои да бъде внесена за обсъждане в правителството.

В срещата беше коментирана позицията на БТПП за премахване тавана на осигурителните вноски, което задължително трябва да се обвърже с премахване тавана на пенсиите. Управителят на Националния осигурителен институт Митрева информира, че в близки дни се очаква да бъде публикувана Зелена книга на пенсионните системи в страните от Евросъюза, от където по общи критерии ще бъдат преценявани възможностите за гарантиране на дългосрочна финансова стабилност на пенсионните системи.