03.05.2010, 14:18

БТПП: Не трябва да се занимаваме с увеличаване на данъците

Препратка към сайта

C:\Documents and Settings\VassilCho\Desktop\76767676767676_files\image001.png Единодушно е мнението, че ефектите от едно увеличение на данъците ще има мултиплициращ отрицателен ефект, каза днес Цветан Симеонов, председател на Българската търговско промишлена палата, като даде пример с данък добавена стойност и това, което се очертава от техните проучвания.

Според Симеонов, базата на събираемост ще се стесни. Увеличените цени на стоките ще стеснят потреблението, т.е. плащането също ще се ограничи.

"Без съмнение, една част от фирмите ще бъдат тласнати в сивия сектор, а това ще означава не само неплащане на ДДС, а ще означава неплащане на социални осигуровки, неплащане и на корпоративен данък печалба”.

Считаме, че негативните ефекти не се оценяват по достойнство и, че това няма да допринесе очакваните приходи в бюджета.